Demografische ontwikkelingen en verstedelijking zorgen er op sommige plekken in Nederland voor dat steeds minder leerlingen instromen in het voortgezet onderwijs. Deze leerlingendaling zet de bereikbaarheid van de passende school en de betaalbaarheid van het voortgezet onderwijs in grote delen van Nederland onder druk.

De grootste leerlingendaling moet nog komen. Om die het hoofd te bieden, moeten besturen anticiperen en de organisatie van hun scholen aanpassen aan die verwachtingen. Besturen in een regio zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een goed en adequaat onderwijsaanbod en zullen moeten samenwerken om dat te bereiken. In diverse regio’s hebben schoolbesturen al laten zien dat er mooie oplossingen mogelijk zijn door goed samen te werken en elkaars kunde en capaciteit te benutten.

Om regio’s te ondersteunen bij de transitie naar een toekomstbestendig regionaal onderwijsaanbod, is gekozen voor een subsidieregeling. De subsidie bestaat uit twee delen:

  • Subsidie van € 50.000 per regio voor ondersteuning bij het opstellen van het transitieplan. Hiervoor is maximaal € 2,3 miljoen beschikbaar en de aanvraag kan worden ingediend van 8 tot en met 22 juni 2020.
  • Subsidie van maximaal € 700.000 per regio voor het uitvoeren van het transitieplan. Hiervoor is maximaal € 22,7 miljoen beschikbaar en de aanvraag kan worden ingediend van 15 december tot en met 31 januari 2021.

Zie voor de voorwaarden en meer informatie de factsheet en de regeling.

Recommended Posts