Wat is blockchain?
Tijdens de diverse blockchain bijeenkomsten waar Startpunt Onderwijs aanwezig is geweest, blijkt keer op keer uit de reacties van velen hoe complex het is. Toch zullen we vroeg of laat te maken gaan krijgen met blockchain, ook binnen het onderwijs. Omdat de technology en praktische toepassing nog niet alledaags zijn, leggen we u kort uit wat blockchain is en verwijzen we u naar praktische voorbeelden van de overheid.

Een blockchain (blokketen) is vooral bekend als het centrale mechanisme in alle vormen van cryptogeld, maar er zijn meer toepassingen die op deze techniek werken. Een blockchain bestaat uit een keten van in de computer of op internet vastgelegde en samengevoegde gegevens, blokken (blocks) genoemd. De keten van gegevens, van de data, wordt bepaald door de volgorde waarin de data zijn toegevoegd. Er is daarbij een eenvoudig te controleren systeem volgens welke opeenvolgende blokken aan elkaar gerelateerd behoren te zijn, zodanig dat naast verlengen alleen vertakken van de keten praktisch mogelijk is, niet het bij elkaar komen van twee takken. Binnen dit systeem zijn twee even lange ketens met hetzelfde laatste blok daardoor vrijwel zeker gelijk.

Een blockchain is een gedistribueerde database, dat wil zeggen dat meer partijen, die vanuit hun computer actief zijn, een kopie hebben en werken aan het bijhouden van de keten, en elkaar controleren. Verder wordt bij een tijdelijke vertakking van de keten op basis van een vorm van consensus bepaald met welke tak wordt verder gegaan.

Onderstaand vind u een door Nieuwsuur gepubliceerd filmpje, waarin met in 1 minuut uitlegt wat blockchain is

Wat kunnen we leren uit reeds uitgevoerde pilots door de overheid?
Aan drie uitgevoerde blockchain pilotronden deden meer dan 30 overheidsorganisaties mee die samen 35 use cases realiseerden. Alle uitwerkingen van de pilots en bijbehorende achtergrondinformatie zijn hieronder te raadplegen/downloaden. Sinds het afronden van de pilots (ronde 1: november ’16, ronde 2: april ’17, ronde 3: december ’17) hebben diverse deelnemende organisaties de stap gezet naar het ontwikkelen van werkende prototypes.

Recommended Posts