De provincie Noord-Brabant meldt dat de subsidieregeling voor groene schoolpleinen een groot succes is. Elke week ondergaan twee schoolpleinen een metamorfose van grijs naar groen.

Met behulp van de regeling – onderdeel van de Subsidieregeling buurtfonds Noord-Brabant (BUURTNB) – zijn inmiddels al 150 groene schoolpleinen in de provincie aangelegd. Er kunnen nog 100 scholen meedoen met de subsidie ‘Schoolpleinen van de toekomst’.

De subsidie ‘Schoolpleinen van de toekomst’ is bestemd voor basisscholen én middelbare scholen die hun terrein gezond, klimaatbestendig en natuurlijk avontuurlijk inrichten. De provincie Noord-Brabant, de vier Brabantse waterschappen, het Prins Bernhard Cultuurfonds (PBC), IVN en Jong Leren Eten hebben hiervoor in totaal € 3,5 miljoen bij elkaar gelegd. Daarvan is nog € 1,4 miljoen beschikbaar.

Scholen met een goed plan voor aanleg, onderhoud en inpassing in de lessen, kunnen een aanvraag indienen voor een bijdrage van maximaal 70% van de kosten, met een maximum van € 14.000. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 13 december 2022 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

Recommended Posts