Verschillende regio’s in Nederland hebben of krijgen op termijn te maken met een demografische krimp. Deze krimp heeft voor scholen teruglopende leerlingaantallen als gevolg, waardoor er minder inkomsten zijn. Veel scholen zijn nog onvoldoende voorbereid op teruglopende leerlingaantallen. In het traject ’ict kansen bij krimp’ heeft Kennisnet samen met scholengroep Fier uit Noordwest Friesland onderzocht hoe scholen met behulp van ict, ondanks de krimp, toch kwalitatief goed onderwijs kunnen blijven leveren.

Opdrachtgever: Stichting Kennisnet

De publicatie Ict als kans bij krimp is tot stand gekomen in samenwerking met Onderwijsgroep FIER.

Recommended Posts