KIEM Institute BV helpt om onderwijstalent tot wasdom te brengen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de leraar en het team waarvan hij deel uitmaakt alles bepalend is voor de kwaliteit van het onderwijs. KIEM Institute begeleidt teams en individuen in het onderwijs bij het aanleren en eigen maken van nieuw gedrag dat past bij een sterke onderwijsorganisatie.

Duurzame inzetbaarheid
Dagelijks worden scholen geconfronteerd met o.a. lerarentekorten, ziekteverzuim en te hoge werkdruk. Vaak met beperkte middelen proberen zij te investeren in duurzame inzetbaarheid van hun leerkrachten. Maar welke interventies werken goed, wat levert het op en bovenal wat zijn de kosten?

Samen met TNO werken wij met een eenvoudige tool waarbij wij op een snelle en inzichtelijke manier kunnen aangeven welke productiviteitsverbeteringen u in €’s kunt bereiken met investeringen in Duurzame Inzetbaarheid.

Wist u dat de kosten van het werkelijk verzuim gemiddeld uitkomt op een factor van 2 maal het gerapporteerde verzuim?

Talenten en competenties in de klas
KIEM heeft een koppeling gemaakt tussen de TMA competenties en voorbeelden van concreet waarneembaar gedrag voor de klas (b.v. ICALT). Op deze wijze is voor het onderwijs zichtbaar hoe de talenten en drijfveren van leerkrachten in de praktijk uitwerken. Deze unieke combinatie leidt ertoe dat de voorspelbaarheid en ontwikkelbaarheid van bepaalde gedragingen van leerkrachten ten opzichte de kinderen in de klas toeneemt en daarmee ontstaat meer zicht en grip op de kwaliteit van lesgeven.

Nieuw personeel
Heeft u één of meer geschikte kandidaten op het oog? Ontdek dan met de Talent Motivatie Analyse (TMA) of de kandidaat bij uw school of organisatie past.

De TMA kunt u perfect gebruiken als onderdeel bij uw functionerings- en beoordelingsgesprekken. Met de uitkomsten van de TMA kunt u het gesprek aangaan over die onderwerpen waar de energie zit en heeft u een goed beeld welke opleidingen mogelijk het meest passend zijn voor de verdere ontwikkeling van uw medewerker.

Heeft u nog vragen, stuur dan een mail naar info@kieminstitute.nl of bel met Gerbrand van Enk (gsm 0646042590) of Robert Kunst (gsm 0642233244)

Recommended Posts