Het protocol ‘Onderwijs op school tijdens corona’ van de sociale partners in het vo is aangepast aan de laatste ontwikkelingen en maatregelen. Het protocol is op 10 november aangepast voor de omgang met activiteiten anders dan het geven van lessen.

DOWNLOAD HET PROTOCOL ‘ONDERWIJS OP SCHOOL TIJDENS CORONA’ (VERSIE 10 NOV) 

Mag je als school andere activiteiten dan onderwijs, fysiek organiseren? Het antwoord daarop is ‘nee’. Scholen dienen zich te concentreren op het geven van onderwijs aan de leerlingen en alle andere activiteiten, zoals vergaderingen, studiedagen, oudergesprekken, open dagen en vieringen, school-en klassenfeesten en (buitenlandse) excursies worden niet georganiseerd, en als het wel nu moet, digitaal. Of, om de kamerbief over de coronamaatregelen van het kabinet te citeren: ‘Het kabinet wil er geen misverstand over laten bestaan. Op school wordt onderwijs gegeven en niets anders.’

BRON: VO-raad

 

Recommended Posts