Leerlingen, ouders en leraren melden dat kinderen en het onderwijs lijden onder de spanningen rondom het mondkapje. Leraren verslijten kinderen bijvoorbeeld voor egoïst.

Sinds er mondkapjes op middelbare scholen worden gedragen, ervaren veel leraren dit als een ernstige beperking van de open sfeer die zij cruciaal vinden voor goed onderwijs. Bij het meldpuntmondkapjes.nl zijn ruim honderd klachten binnengekomen van leraren, leerlingen en ouders. “Vele daarvan zijn schrijnend”, zegt initiatiefnemer en ouder Elbrecht Claus. In regionale appgroepen zitten volgens Claus bovendien nog zo’n zeshonderd ouders die zich verzetten tegen het mondkapje op scholen. Claus: “Het gaat hierbij niet om virusontkenners, maar om leraren en ouders die zich verzetten tegen disproportionele maatregelen ten aanzien van kinderen”.

De spanning in de schoolgangen loopt op, blijkt uit de meldingen die door deze krant zijn ingezien. Leraren snauwen naar kinderen dat ze een mondkapje moeten opzetten, spreken hen in het beste geval aan op solidariteit met hun docenten, maar houden hen vervolgens ook verantwoordelijk voor het verspreiden van het coronavirus, en verslijten hen voor egoïst. ‘Moet ik dood?’, ‘Moet je oma straks ziek worden?’, zijn uitspraken die zowel leerlingen als collega-leraren in de lokalen horen.

Ongezonde stress

Ouders en leraren klagen bij het meldpunt dat ze middelbare scholieren te jong vinden om hen op deze manier verantwoordelijk te houden voor verspreiding van het virus. Het zaait angst en levert kinderen ongezonde stress op. Een sfeer waarbij  je kunt worden weggestuurd als je geen mondkapje draagt, er scherpe briefjes op de muur hangen over de draagplicht of kinderen zonder kapje in een apart lokaal zonder docent worden gezet, komt op sommige leerlingen en docenten agressief over. De cultuur van shaming van tieners stuit veel leraren tegen de borst. Kinderen klagen bij het meldpunt dat ze het mondkapje fysiek weerzinwekkend vinden en daarom niet meer naar school willen.

Binnen de organisatie van de school vinden leraren dat er geen ruimte is voor personeel dat de coronamaatregelen disproportioneel vindt. Desgevraagd durfde geen enkele leraar met naam en toenaam zijn verhaal in deze krant te doen, aangezien ze voor hun afwijkende standpunt over het mondkapje al meerdere malen bij de directie werden geroepen en vrezen voor hun baan. Ook hebben zij het gevoel door collega’s te worden aangezien voor ‘virusgekkie’ en door hen te worden aangebracht bij de directie vanwege hun twijfel over het mondmasker. “Hoewel na al die maanden van ontkenning van de werking van maskers door het RIVM die twijfel helemaal niet zo gek is”, zegt Claus. “Deze mensen hebben zich goed ingelezen in wetenschappelijke artikelen en zien zichzelf als ‘wakker’ op dit onderwerp.”

De scholen buigen naar hun mening al gauw voor de leraar die bang is besmet te raken, maar hebben geen oog voor de leraar die er niet van overtuigd is dat het mondkapje helpt. Claus: “Als je kinderen wil opleiden tot kritische burgers, is het te gek voor woorden dat schoolbesturen intern geen ruimte laten voor een discussie over mondkapjes”. De kritische leraren weigeren over het algemeen handhavend op te treden over het mondkapje, soms ook tot ongenoegen van de leerling, die dat wel verwacht.

Verplichting

Sinds half oktober is het dragen van mondkapjes op middelbare scholen verplicht. Kinderen moeten het dragen in de gangen van de school en in de aula of kantine. In de lessen is het mondkapje niet verplicht, al dragen veel leerlingen het wel tijdens praktijkvakken als tekenen of handvaardigheid waar de leraar dicht op het kind staat.

Op de vijf scholen van Het Baken in Almere dragen kinderen sinds 2 november ook in de klas een masker, tenzij een leraar zegt dat dit niet hoeft. Bestuursvoorzitter Kitty Oirbons is daar tevreden over: “Uiteraard de eerste paar dagen wat onwennig en hier en daar wat gemopper. Maar inmiddels verloopt dit prima. We gaan vóór 1 december beoordelen of we dit besluit versoepelen dan wel handhaven.”

Dat er vanaf 1 december waarschijnlijk ook een wettelijke verplichting met een boetebeding van 95 euro zal gelden, maakt volgens de leraren niet veel uit. Zij verwachten niet dat er op school boetes uitgedeeld zullen worden. Wel vrezen ze dat leerlingen vaker de toegang tot de school geweigerd zal worden als zij geen bescherming dragen.

BRON: trouw

Recommended Posts