Het kabinet heeft tijdens de persconferentie dinsdagavond 3 november geen nieuwe maatregelen voor het voortgezet onderwijs aangekondigd. Dit ondanks het advies van het OMT om het fysieke onderwijs in de bovenbouw van het vo – in ieder geval voor twee weken – te stoppen. In overleg met het veld heeft het kabinet besloten dit advies niet over te nemen.

Dit geeft scholen in het voortgezet onderwijs een grote verantwoordelijkheid. Het blijft belangrijk er alles aan te doen om de afspraken rond hygiëne en afstand houden na te leven. Ook is het cruciaal op de scholen, net als in de rest van de samenleving, het aantal bewegingen en contacten zoveel als mogelijk te beperken. In de brief aan de Kamer over de coronamaatregelen is het kabinet hier duidelijk over: “Het kabinet wil er geen misverstand over laten bestaan. Op school wordt onderwijs gegeven en niets anders.” Deze richtlijn betekent dus dat andere dan onderwijsactiviteiten, zoals studiedagen, oudergesprekken, open dagen en vieringen, nu niet op school kunnen doorgaan. Als een dergelijke activiteit nu wel moet plaatsvinden, dan kan dat eventueel wel digitaal.

Bron: VO-raad

Recommended Posts