Als de kerstvakantie verlengd wordt met een week, dan is deze week niet bedoeld voor vakantie, maar voor afstandsonderwijs. Dat zei minister Slob tijdens het debat over onderwijs en corona op 25 november. Het kabinet onderzoekt op advies van het Outbreak Management Team de mogelijkheid om de kerstvakantie te verlengen. Slob benadrukte nogmaals het belang van het openblijven van de scholen en dat er ook wordt gekeken of er met sneltesten gewerkt kan worden in het onderwijs. Daar zal dan eerst een pilot voor worden ingezet.

De VO-raad vindt het – evenals de minister –  belangrijk dat scholen open blijven en is geen voorstander van het verlengen van de kerstvakantie voor het gehele onderwijs. De VO-raad benadrukt dat, mocht het nodig blijken om scholen langer een week langer dicht te houden, dan zoveel mogelijk gezocht moet worden naar manieren om het onderwijs aan leerlingen op andere wijze, bijvoorbeeld online, door te laten gaan. Schoolsluiting heeft veel impact op bijvoorbeeld het onderwijs aan examenleerlingen en leerlingen in pro, vmbo bb, kb en gl. De VO-raad houdt hierover contact met het ministerie.

Onvoldoende zicht op eerstejaars

De uitkomsten van de derde covid-monitor van de onderwijsinspectie baart de minister zorgen. Nog veel scholen hebben onvoldoende in beeld of leerlingen in het eerste jaar op niveau zitten. De schooladviezen konden dit jaar niet op basis van de resultaten van de Eindtoets Basisonderwijs worden bijgesteld omdat deze werd geschrapt. Slob gaf aan met de VO-raad in gesprek te willen over wat scholen kunnen doen.

Examenmaatregelen

Slob komt in de tweede week van december met een nieuwe brief met duidelijkheid over de volle breedte van het eindexamen, de avo-vakken en het staatsexamen. Hij wacht de uitkomsten van het onderzoek van Oberon af waarin de achterstanden van leerlingen in vmbo-tl, havo en vwo in kaart gebracht worden. De VO-raad houdt intensief contact met het ministerie. De achterstanden in het beroepsgericht vmbo zijn fors, zo bleek eerder uit een onderzoek van de VO-raad en SPV, omdat praktijkvakken veelal hebben stilgelegen. Het centraal schriftelijk praktijkexamen (cspe) wordt op basis van die resultaten dit jaar als schoolexamen afgenomen.

Scholen hoeven niet te wachten op financiële regeling ventilatie

In het Kamerdebat werden veel kritische vragen gesteld over de ventilatie op scholen, met name over de vertraging van de publicatie van de formele regeling. Slob gaf aan dat hij al in oktober heeft aangegeven dat dit tijd kost. De Kamer constateerde dat scholen nu afwachten tot er meer bekend is over de financiële tegemoetkoming. Slob benadrukte dat scholen niet hoeven te wachten, en dat ook de scholen die in oktober al aan de slag zijn gegaan, recht hebben op de financiële ondersteuning. De regeling komt rond 30 november online en de aanvraag kan worden voorbereid. Op 1 januari 2021 gaat het loket open. De VO-raad heeft de handreiking voor scholen over ventilatie onlangs aangescherpt.  

Bron: VO-raad

Recommended Posts