Het kabinet stelt opnieuw geld ter beschikking om leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs van een tablet of laptop te voorzien. Leerlingen kunnen zo thuis onderwijs op afstand volgen, waardoor onderwijsachterstanden verder tegen worden gegaan. In de Kamerbrief kondigt minister Slob aan hiervoor 3 miljoen euro vrij te maken.

Levering door SIVON

Net als eerder dit jaar zal SIVON de tablets en laptops verstrekken. Scholen met veel achterstandsleerlingen krijgen voorrang. Op de website van SIVON vindt u alle voorwaarden en hoe u de devices kunt aanvragen. Alleen schoolbesturen kunnen een aanvraag indienen. Het aanmeldformulier moet voor dinsdag 15 december 17:00 uur binnen zijn. SIVON verwacht de devices vanaf de derde week van januari te kunnen leveren aan de scholen.

Onderwijsachterstanden door corona

Slob vindt het van groot belang dat alle leerlingen in de klas én thuis goed onderwijs kunnen blijven volgen, hoe lang de coronacrisis ook duurt. Het gaat hem aan het hart dat ondanks alle inspanningen van scholen en het kabinet onderwijsachterstanden de afgelopen maanden groter zijn geworden en bestaande verschillen tussen leerlingen zijn uitvergroot.

Bron: VO-raad

Recommended Posts