Test-Correct biedt vitale inzichten in de progressie van leerlingen


Hoe bewaken uw docenten de voortgang van studenten als onderwijs steeds vaker op afstand is? Technische middelen zoals Zoom en Teams zijn prima geschikt voor kennisoverdracht. Maar de thuissituaties van leerlingen kunnen zorgen voor grote onderlinge verschillen. Om te voorkomen dat die verschillen tot achterstanden leiden, heeft Test-Correct de oplossing die de afstand tussen docent en leerling overbrugt. Niet alleen in deze ontluisterende tijden. Want onze methode voor digitaal toetsen is ook in de vertrouwde omgeving van het klaslokaal het middel bij uitstek om de leerervaring te verrijken en prestaties te verbeteren. 

“Hoe gaat uw school om met groeiende verschillen door onderwijs op afstand?”

Elke docent wil weten hoever leerlingen zijn met de leerstof die op afstand is aangeboden. Hoe ze de materie hebben verwerkt. Waarmee ze moeite hebben, en wat hun beter afgaat. Op al deze vragen geeft Test-Correct het antwoord. Zonder inbreuk te maken op de privacy van leerlingen. Ons platform is zo ontwikkeld dat docenten ook op afstand kunnen beoordelen waar elke leerling staat ten opzichte van de leerdoelen. Daarnaast helpen we uw docenten om hun leerlingen beter te doorgronden. Met kennis, advies, training en begeleiding. En dat ziet u terug in uw resultaten.

Stimuleren en toetsen tegelijk
Test-Correct toetst niet alleen het kennisniveau. Onze toetsmethode stimuleert tegelijk het vermogen van leerlingen om de stof te analyseren en interpreteren. Uw docenten hebben toegang tot dat proces, en de inzichten die dat oplevert zijn van onschatbare waarde. Van vitaal belang zelfs, als leerlingen voor langere tijd niet persoonlijk bereikbaar zijn. Hoe we dat doen?

“Toetsen met Test-Correct is een interactieve ervaring voor uw docenten en hun leerlingen.”

De leerlingen maken de toets, terwijl uw docent het verloop kan volgen. Aan de hand van een vastgesteld model beoordelen de leerlingen vervolgens na afloop zelf de antwoorden. Die zijn geanonimiseerd en gerandomiseerd, en elk antwoord wordt door meerdere leerlingen beoordeeld. Zo kan de docent bij discrepanties zelf de beoordeling doen. Als leerlingen moeite hebben met de beoordeling van sommige antwoorden, kunnen die plenair worden besproken.

Wilt u weten wat Test-Correct kan doen voor uw docenten en leerlingen? We laten het u graag zien.

Bijvoorbeeld met een demo bij u op school.

Neem contact op

“Onderwijs op afstand hebben we nu wel onder de knie. Maar hoe zit het met het toetsen van de voortgang?”

Interactief toetsen geeft meer leerrendement
Toetsen wordt met Test-Correct een interactieve ervaring voor uw docenten en hun leerlingen. Ons systeem levert bovendien een schat aan informatie op, die met analoge toetsmethoden verloren gaat. Informatie over de klas als geheel, elke individuele leerling, de gehele leerlaag, het specifieke onderwerp en nog veel meer. Overzichtelijk gepresenteerd in statistieken, grafieken en analyses.

Summatief toetsen zonder proctoring
Bij Test-Correct geloven wij dat de beste toets een formatieve toets is. Daar halen uw docenten het grootste leerrendement uit. Maar ook voor summatief toetsen is Test-Correct het ideale systeem op afstand. Zonder ingewikkelde proctoring. Want summatieve toetsen leveren al genoeg stress op bij de leerling. Dat stressniveau voeren we liever niet op met allerlei maatregelen die ook nog eens inbreuk maken op de privacy, zoals camera’s en microfoons. In plaats daarvan voeren we de tijdsdruk een klein beetje op. Frauderen kost immers tijd. Tezamen met de uitgebreide procesanalyse van Test-Correct is fraude daardoor zelfs beter uit te sluiten dan in het klaslokaal.

Wilt u meer weten over de fraudepreventie van Test-Correct? Maak dan een afspraak voor een goed gesprek over Toetsen op Afstand.

Neem contact op

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden van Test-Correct voor uw school? We maken graag tijd voor u.

Neem contact op

Recommended Posts