De schoolgebouwen in het (basis- en) voortgezet onderwijs gaan vanaf woensdag 16 december tot maandag 18 januari voor bijna alle leerlingen dicht. Voor die leerlingen wordt online onderwijs verzorgd. Voor onderwijs aan eindexamenkandidaten blijven de scholen open. Dit geldt ook voor onderwijs in de praktijkgerichte vakken op het vmbo, het speciaal en het praktijkonderwijs (pro). De scholen blijven eveneens open voor kwetsbare leerlingen. Ook de schoolexamens van leerlingen in het (voor)examenjaar kunnen doorgaan. Dit maakte het kabinet op 14 december bekend.

De VO-raad heeft – gezien de omstandigheden met weer oplopende besmettingen – begrip voor dit kabinetsbesluit. Het is heel vervelend voor de leerlingen, die vooral behoefte hebben aan stabiliteit en fysiek onderwijs en voor het onderwijspersoneel, dat weer moet overschakelen op online onderwijs, maar wat moet dat moet. Wij zijn blij dat het kabinet uitzonderingen maakt voor fysiek onderwijs op school in de praktijkvakken, aan eindexamenkandidaten en voor kwetsbare leerlingen.

Het kabinet bepaalt op dinsdag 12 januari of de genomen maatregelen het gewenste effect hebben gehad en of de schoolgebouwen op 18 januari daadwerkelijk weer open kunnen gaan. De periode tot die tijd werkt de VO-raad, samen met het ministerie en andere onderwijsorganisaties, aan plannen om fysiek onderwijs op school voor iedere leerling voor de rest van het schooljaar te waarborgen, bijvoorbeeld door het inzetten van (snel)testen.

Bron: VO-raad

Recommended Posts