Het tekort aan leraren en docenten is al jaren een maatschappelijk vraagstuk en zet de kwaliteit van het onderwijs onder druk. In deze white paper zoomen we in op de tekorten, oorzaken, mogelijke oplossingen en de rol van HRM in het onderwijs.

De coronacrisis heeft geholpen om het vak van leraar zichtbaarder te maken. Mensen hebben ontdekt hoe belangrijk en waardevol het beroep is. Met als gevolg dat het aantal aanmeldingen op de pabo en het aantal zij-instromers dit jaar fors zijn gegroeid. Hybride docentschap krijgt ook steeds meer aandacht en wordt gezien als oplossing voor de tekorten én innovatie van het onderwijs. Toch blijft het leraren- en docenten-tekort onverkort zorgelijk en de verder krimpende arbeidsmarkt maakt de situatie niet beter.

Vraag deze whitepaper van 17 pagina’s kosteloos aan en lees alles over:

  • De actuele en verwachte situatie op de arbeidsmarkt binnen het primair onderwijs (po), het voortgezet onderwijs (vo) en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).
  • De mogelijke oorzaken van de huidige tekorten.
  • De staat van HRM in het onderwijs, vanwege de sleutelpositie die HRM vervult bij het oplossen van de problemen.
  • Aanbevelingen om de tekorten structureel terug te dringen.

Recommended Posts