In verband met de verhoging van het minimumloon per 1 januari 2021 zijn de salaristabellen voor het primair onderwijs per genoemde datum aangepast. De aanpassing heeft met name betrekking op de salarisschalen van de instroom-/doorstroombanen, participatiebanen en de jeugdlonen.

De salaristabellen, behorende bij het onderhandelaarsakkoord CAO PO 2019-2020 en geldend vanaf 1 januari 2021, zijn hieronder te downloaden.

Download de salaristabellen 

Bron: avs

Recommended Posts