Op 31 december 2020 is de looptijd van de CAO VO 2020 verstreken. Sociale partners hebben echter besloten om deze cao niet op te zeggen. Dit betekent dat de cao van rechtswege is verlengd tot en met 31 december 2021, met als gevolg dat de hierin opgenomen arbeidsvoorwaarden in ieder geval tot die datum van toepassing zijn.

Het streven van de VO-raad is echter wel om op de kortere termijn tot een nieuwe CAO VO te komen. De gesprekken met de onderwijsbonden daarover starten eind januari.

Bron: VO-raad


Recommended Posts