Synergia en Visma helpen samen het onderwijs verder

Synergia en Visma helpen samen het onderwijs verder

               

Visma | Raet concentreert zich op de Nederlandse markt en werkt aan een versie van Visma.net HRM & Payroll speciaal voor het onderwijs. Vanaf 1 januari 2021 maken de eerste scholen gebruik van dit nieuwe innovatieve HR cloud platform. De ontwikkeling gebeurt in nauwe samenwerking met Synergia, een samenwerkingsverband van administratiekantoren en onderwijsbureaus die het onderwijs bedienen met dienstverlening voor de bedrijfsvoering. “We bedenken samen slimme dingen.”

Visma | Raet is sinds twee jaar onderdeel van het Noorse Visma, een grote speler op de Europese markt, met software die zich kenmerkt door een hoge mate van automatisering. “Daarmee maken we het verschil”, zegt Bas de Pierre, directeur Onderwijs bij Visma | Raet. “Door tijd te besparen op het secundaire proces dragen we ons steentje bij aan het verminderen van de administratieve last. Schooldirecteuren en leraren hebben dan meer tijd voor hun kerntaak: goed onderwijs. Elke minuut die je met slimme software bespaart in je bedrijfsvoering, kan je besteden aan het onderwijs.”

Intensieve en langdurige samenwerking
Synergia werkt al vijftien jaar intensief samen met Visma | Raet, met de ontwikkeling van een  HR en Payroll-oplossing in de cloud als de nieuwste, en omvangrijke, blikvanger. Een complete en toekomstbestendige oplossing gebaseerd op de nieuwste technologie (.NET) met allerlei functionaliteiten, zoals in-, door- en uitstroom, verzuim, verlof, formatie, bezetting, een app, self service met workflows, wizards, event driven signalering en uiteraard de payroll. Bij Synergia zijn vijf kantoren aangesloten: CABO, Groenendijk Onderwijsadministratie, Onderwijsbureau Meppel (ObM), OOG onderwijs en jeugd en Onderwijsbureau Twente (ObT).

Persoonlijk contact
Manfred Besselink is bestuursvoorzitter bij CABO, een coöperatie en een specialist in administratie en advies voor het primair en voortgezet onderwijs. “Een coöperatie betekent samen slimme dingen doen, het beste uit de systemen halen en goed advies geven aan de leden aan de hand van de cijfers, de data”, licht hij toe. “Het persoonlijk contact met de schoolbesturen is daarbij heel belangrijk. Door automatisering van processen spelen we tijd vrij voor meer persoonlijk klantcontact over de data.”

Hij ziet een duidelijke verschuiving van administratie naar advies. “Voor cijfers op een rij zetten krijg je geen applaus meer. Je moet klanten adviseren en duiding bij de cijfers geven, door analyse en prognose.”

Steeds meer in de cloud
Cloud software faciliteert dus de ruimte voor persoonlijk contact en die adviesfunctie, door de 24/7 beschikbaarheid en de vele functionaliteiten. Jan Ouwenbroek, directeur van Groenendijk Onderwijsadministratie, onderschrijft dat. “De cloud zorgt voor laagdrempelige toegankelijkheid voor medewerkers en leidinggevenden. We kunnen nu met de workflows in Visma.net HRM & Payroll onze klanten zoveel meer maatwerk en flexibiliteit bieden. Hierdoor kunnen we met hen veel meer in gesprek over HR-processen en managementinformatie in plaats van alleen de administratie uitvoeren. Het is een pakket dat onze dienstverlening enorm innoveert.”

Een zekere integraliteit is er al bij Groenendijk Onderwijsadministratie, maar het huidige ‘aan elkaar knopen’ kost nog veel tijd en is foutgevoelig. “Dat wordt nu met de overgang naar de volledige cloud software van Visma.net HRM & Payroll steeds makkelijker en beter.”

Open systeem
Daarnaast is hij blij met de integratie tussen Visma.net HRM & Payroll en applicaties zoals de vervangingsplanners Invalpool en VABO maar ook met begrotingstools als Capisci en Cogix. “De api’s in Visma.net HRM & Payroll bieden tal van mogelijkheden om veilig te integreren. Dat zorgt voor zoveel gemak en efficiëntie.” 

Ook Frank Weusthof, afdelingshoofd PZ & O van Onderwijsbureau Twente  kijkt uit naar ‘het open systeem’. “Data integratie via api zorgt er onder meer voor dat er geen dubbele invoer is van mutaties voor de vervangingsadministratie waarbij het jaarlijks al gauw om honderd duizend mutaties gaat.” 

Wat betreft de nieuwe functionaliteiten wordt hij extra enthousiast van de realtime salarisberekening. “Zodra een mutatie is verwerkt, kan je direct zien in de payroll wat de nieuwe strook is. Je kijkt dus altijd naar de actuele situatie.”

Apps en self service
Directievoorzitter Paul Janssen en directielid Geert Boltjes van Onderwijsbureau Meppel verzorgen met hun coöperatie een breed palet aan onderwijsdiensten voor besturen. Sinds 2008 werken ze met Visma | Raet in de cloud. “Tegenwoordig worden al onze diensten in de cloud aangeboden. Wij hebben dus ook geen mensen rondlopen voor het technisch beheer, die updates doen en servers in de lucht moeten houden”, zegt Boltjes.

Het gebruik van integrale oplossingen in de cloud, zoals apps, zal alleen maar toenemen, weten Boltjes en Janssen zeker. Uit eigen onderzoek van ObM werd hen wel een verschil duidelijk tussen de medewerkers van schoolbesturen en de directeuren en bestuurders. Waar medewerkers meerdere apps voor HR-processen prima vinden, blijken directeuren en bestuurders vooral een voorkeur te hebben voor één app met meerdere, op maat ingerichte en geautomatiseerde processen. “Het administratieve handwerk gaat er grotendeels uit. De focus komt steeds meer te liggen op het primaire proces en op de beleidsvoering. Met de cloud software van Visma | Raet kunnen wij dit prima ondersteunen”, aldus Janssen.

Integrale dienstverlening
Het Amsterdamse OOG onderwijs en jeugd adviseert en ondersteunt schoolbesturen, samenwerkingsverbanden passend onderwijs, integrale kindcentra en lokale overheden. “Cloud software is heel belangrijk vanuit onze integrale dienstverlening”, vertelt Dana Sarlui, hoofd van het administratiekantoor. “Het past erg bij deze tijd. Ook met de aangescherpte AVG is het niet logisch wanneer je als schoolbestuur zelf nog allerlei systemen gaat onderhouden.”

Werken in de cloud is ook belangrijk omdat OOG te maken heeft met diverse werkgevers, elk met een eigen omgeving en een eigen netwerk, vult Jan Onrust aan. Hij is MT-lid en houdt zich vooral bezig met het automatiseren en digitaliseren. “Je kan dus als administratiekantoor op werkgeversniveau in de cloud veel meer, bijvoorbeeld een bepaalde salarisrun voor een of meerdere werkgevers uitvoeren. Je kan daarnaast voor een werkgever een workflow specifiek maken en activeren voor een of meerdere werkgevers. Dat scheelt zoveel onderhoud van de workflows.”

Hygiënefactor
Sarlui noemt het pakket in de cloud ‘het bieden van een hygiënefactor die altijd goed op orde moet zijn’. “Cloud zorgt voor veiligheid, continuïteit, toegankelijkheid, schaalvoordelen en innovatie.”

Directeur Jaap Willem Kuit wijst daarbij op een praktisch voordeel. “We zijn niet het grootste administratiekantoor en hebben niet overal intern mensen voor. We hebben bewust gekozen voor partijen als Visma | Raet maar ook ProActive en Cogix. Dat zorgt voor een mooie verbinding met OOG.”

Automatiseringsspecialist Onrust is te spreken over de declaratiefunctionaliteit in Visma.net HRM & Payroll. “Met de Visma app kunnen eindgebruikers eenvoudig een declaratie indienen en kan accordering plaatsvinden. Maar de payroll van Visma voorziet ook in de mogelijkheid voor een tussentijdse declaratierun, waardoor de indiener niet hoeft te wachten op de salarisuitbetaling.” 

Veel intelligentie
Frank Weusthof ziet nu al de mogelijkheden om de meest voorkomende processen via de Visma app aan te bieden, zoals reiskosten, ziek- en hersteld en onkosten. “En die verdwijnen op termijn uit MijnObT, zodat medewerkers en schooldirecteuren steeds verleid worden om die processen met de Visma app te doen. Zo nemen we ze stap voor stap mee naar het nieuwe Visma.” De nieuwe omgeving is het product van samenwerking, benadrukt hij. “In onze huidige formulieren zit veel intelligentie, met bijvoorbeeld allerlei condities. Die formulieren hebben we gedeeld met de ontwikkelaars van Visma | Raet zodat ze die intelligentie ook kunnen meenemen in de workflows van Visma.net HRM & Payroll. Zo werken we samen.”

Mooi eindproduct
Manfred Besselink herkent dit: “We bedenken samen slimme dingen. Vanaf het begin van de samenwerking vanuit Synergia met Visma | Raet hebben we veel tijd geïnvesteerd in de ontwikkeling van HR- en payroll software. En nu zien we dat bij de ontwikkeling van het nieuwe systeem weer. We hebben heel veel vertrouwen in een mooi eindproduct.”

Hij kijkt met CABO ook belangstellend naar de producten die Visma Nederland toevoegt aan haar portfolio. “Met ProActive werken we al jaren naar volle tevredenheid. Daarnaast volgen we de ontwikkelingen op integratiegebied tussen Visma.net Financials en Visma.net HRM & Payroll. Het kunnen zien van de fte’s in het financiële pakket, zou bijvoorbeeld erg interessant voor ons zijn. Daarnaast heeft Visma HRM & Payroll een koppeling met Capisci van Datapas. Dat is erg prettig.”

Krachtige combinatie
De gezamenlijke ontwikkeling van Visma.net HRM & Payroll typeert Jan Ouwenbroek als ‘iets moois’. “Een systeem dat ontwikkeld wordt in nauwe samenwerking en onze behoeften optimaal invult. Modern, innovatief, intuïtief voor medewerkers en leidinggevenden en een hoge mate van automatisering. We zijn er nog niet helemaal maar de basis staat en de weg die we al afgelegd hebben met elkaar is voortvarend aangepakt. Als we iets aangeven vanuit Synergia, doet Visma | Raet er ook iets mee. Er zit veel dynamiek in.”

Paul Janssen stipt de hoge kennisgraad van het bouwen van software aan bij Visma | Raet. “Bij Synergia zit heel veel kennis van het onderwijs en alles wat daar bij hoort. Die synergie, waar de naam Synergia vandaan komt, maakt dat we al een goed product hebben en dat het nieuwe product alleen maar beter wordt. Dat is een krachtige combinatie in de samenwerking. We hebben vanuit de kantoren echt invloed kunnen uitoefenen.”

Invloed op ontwikkeling
Die invloed benoemt Dana Sarlui ook. “Dat is fijn. We kennen de behoeften van onze klanten en vertalen die naar Visma | Raet en de software. Daar hebben uiteindelijk onze klanten weer profijt van.” Frank Weusthof benadrukt dat zijn organisatie veel kennis heeft gebracht richting de specialisten van Visma. “We zien ook dat die kennis goed wordt opgepakt, dat is mooi om te zien.” De eerste schoolbesturen zijn door de administratiekantoren en onderwijsbureaus van Synergia per 1 januari 2021 overgezet op Visma.net HRM & Payroll. Dat wordt stapsgewijs uitgebreid tot in 2023 alle besturen gemigreerd zijn.

Wat verandert er in 2021 voor het primair onderwijs?

Welke wetten en regelingen veranderen in 2021 die van belang zijn voor de scholen in het primair onderwijs? Welke subsidies kunnen aangevraagd worden? De belangrijkste wijzigingen en nieuwe regelingen vindt u hieronder op een rij. 

Meer ruimte voor nieuwe scholen
Over een maand, in februari 2021, treedt de Wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen in werking. Het doel van de wet is het aanbod van scholen beter te laten aansluiten op de wensen van ouders en leerlingen. Vanaf 1 juni 2021 kunnen initiatiefnemers via de vernieuwde stichtingsprocedure een school starten. Belangrijke onderdelen van de nieuwe wet zijn het gesprek in de regio, de belangstellingsmeting, de kwaliteitstoets en de aangescherpte eisen aan bestuurders. Lees hier meer over de nieuwe wet. 

Nieuwe Code Goed Bestuur
Met ingang van 1 januari is de nieuwe Code Goed Bestuur van kracht. De belangrijkste verandering ten opzichte van vorige code is dat de nieuwe code principle based is. Vier principes staan centraal: Goed onderwijs voor alle kinderen – Verbinding met de maatschappelijke context – Professionalisering – Integriteit en transparantie. Je vindt de Code Goed Bestuur hier.

Uitstel wijzigen vaste reiskostenvergoeding tot 1 februari 2021
Werkgevers die een vaste reiskostenvergoeding uitkeren aan werknemers die door de coronacrisis meer of volledig thuiswerken, kunnen deze vergoedingen in ieder geval nog tot 1 februari 2021 doorbetalen. Vanaf 1 januari 2021 zou de tijdelijke goedkeuring om reiskosten onbelast te laten doorlopen gedurende de coronacrisis komen te vervallen, maar de regeling wordt voorlopig dus nog doorgezet. Lees verder.

Verantwoorden post-coronasubsidie versoepelt
De ministers van Onderwijs versoepelen de manier waarop scholen moeten verantwoorden hoe ze de subsidie voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020-2021 besteden. Lees verder.

Regeling Extra hulp voor de klas
In 2021 wordt er 210 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de regeling Extra hulp in de klas. Hiermee kunnen scholen en instellingen in het po, vo en mbo dit jaar extra hulp inschakelen tijdens de coronacrisis. Het geld kan worden besteed aan de inzet van extra bevoegd personeel, ondersteuners en het mogelijk maken van (online) gastlessen op bijvoorbeeld het gebied van sport, techniek of cultuur. Scholen in het po kunnen de subsidie per regio aanvragen.

Ventilatie op scholen: SUVIS-regeling beschikbaar
Ook is vanaf 4 januari 2021 de SUVIS-regeling aan te vragen. Deze Specifieke uitkering ventilatie in scholen is er voor gemeenten om het binnenklimaat van bestaande schoolgebouwen te verbeteren. Gemeenten kunnen een aanvraag indienen tot en met 30 juni 2021, om subsidie te ontvangen voor de financiering van bouw- en installatiekosten. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland publiceerde een webinar over de werking van deze regeling.

Handhaving rookverbod op schoolterreinen
Op het rookverbod dat sinds 1 augustus 2020 geldt op schoolterreinen, wordt vanaf 1 januari toezicht gehouden door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Van scholen wordt verwacht dat zij het verbod zelf handhaven. Over wat er van de school wordt verwacht, hoe de NVWA toezicht gaat houden en een handig informatieblad, lees je hier meer.

 

Bron: PO-raad

Wat verandert er in 2021 voor het voortgezet onderwijs?

Scholen tot 18 januari dicht voor bijna alle leerlingen

Welke wetten en regelingen veranderen in 2021 die van belang zijn voor de scholen in het voortgezet onderwijs? Welke subsidies kunnen aangevraagd worden? De belangrijkste wijzigingen en nieuwe regelingen vindt u hieronder op een rij. 

Corona

Regeling Extra hulp voor de klas
Er is 210 miljoen euro beschikbaar voor scholen en instellingen in het po, vo en mbo voor extra begeleiding aan leerlingen tijdens de coronacrisis. Met dit geld kunnen scholen extra personeel inzetten voor ondersteuning of het geven van aanvullende online lessen. Aanvraag voor deze subsidie kan tot en met 24 januari ingediend worden. 

Wijziging Centrale Examens
Vanwege corona en daardoor ontstane leerachterstanden kunnen de centrale examensvoor de algemeen vormende vakken in schooljaar 2020/2021 gespreid worden afgenomen. Ook krijgen leerlingen de mogelijkheid om een extra herkansing te doen. Hiervoor is – naast een volwaardig tweede tijdvak – een extra derde tijdvak op school in het leven geroepen, direct voor de start van de zomervakantie. Ook is besloten om het CSPE dit schooljaar te laten vervallen en te vervangen door een schoolexamen.

Ventilatie op scholen: SUVIS-regeling beschikbaar
Vanaf 4 januari kan de Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS)aangevraagd worden door gemeenten. Met deze uitkering kan het binnenklimaat van bestaande schoolgebouwen verbeterd worden. Gemeenten kunnen een aanvraag voor subsidie indienen tot en met 30 juni 2021 voor de financiering van bouw- en installatiekosten. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland publiceerde een webinar over de werking van deze regeling. Lees meer over de SUVIS-regeling.

Werkgeverszaken

Werkkostenregeling
De tijdelijke verruiming van de Werkkostenregeling in verband met de coronacrisis is op 1 januari 2021 beëindigd. De vrije ruimte voor het doen van verstrekkingen en vergoedingen, gaat vanaf 1 januari voor het fiscale loon tot en met € 400.000 terug naar 1,7%. Het percentage van de vrije ruimte boven de € 400.000 van het fiscale loon gaat in 2021 omlaag van 1,2% naar 1,18%.

Vaste reiskostenvergoeding
Werkgevers mogen vanaf 1 februari 2021 de vaste reiskostenvergoeding niet meer onbelast uitbetalen aan werknemers die thuiswerken. In het voorjaar van 2020 maakte de Belastingdienst bekend dat werkgevers, ook als de werknemer vanwege de coronapandemie thuiswerkt, de vaste reiskostenvergoedingen tijdelijk onbelast mochten blijven uitkeren. Deze maatregel wordt dus niet verlengd. Dat betekent dat vanaf 1 februari 2021 voor een onbelaste vaste reiskostenvergoeding alleen werknemers in aanmerking komen die in een kalenderjaar 36 weken (128 dagen) naar de vaste werkplek reizen.

Loondoorbetaling bij ziekte: toets op de RIV
Bij de toets op het re-integratieverslag – de zogeheten RIV-toets, die UWV uitvoert om te controleren of de werkgever en werknemer tijdens de loondoorbetalingsperiode van twee jaar voldoende re-integratie-inspanningen hebben verricht – wordt het medisch advies van de bedrijfsarts leidend. Door deze maatregel zijn loonsancties voor werkgevers op basis van (medische) verschillen van inzicht tussen verzekerings- en bedrijfsarts, niet meer mogelijk. Beoogde ingangsdatum is 1 september 2021.

Wetten

Wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen
Met de Wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen wijzigt de regering de stichtingsprocedure. Vanaf 1 juni 2021 kunnen initiatiefnemers melden dat zij via de nieuwe procedure een school of vestiging willen starten.

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR)
Per 1 juli treedt de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen in werking. Deze nieuwe wet is bedoeld om het bestuur van onder meer verenigingen en stichtingen te verbeteren. De wet stelt een aantal wettelijke eisen aan het bestuur en intern toezicht van verschillende rechtspersonen. 

Wet vrijwillige ouderbijdrage
Met de invoering van de Wet vrijwillige ouderbijdrage is bepaald dat – ook wanneer de ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen – leerlingen mee moeten kunnen doen met activiteiten die door de school georganiseerd worden. Deze wet treedt in werking op 1 augustus 2021. 

Aangescherpte Wet burgerschap
De aangescherpte Wet burgerschapsonderwijs gaat naar verwachting in vanaf augustus 2021. De wet is al goedgekeurd door de Tweede Kamer en moet nog besproken worden in de Eerste Kamer. De beoogde aanpassing verplicht scholen om op een doelgerichte en meer samenhangende wijze aandacht te besteden aan actief burgerschap en sociale integratie. De basiswaarden van de democratische rechtsstaat, het ontwikkelen van sociale en maatschappelijke competenties en respect voor alle mogelijke verschillen tussen mensen staan hierbij centraal. De school creëert een omgeving waarin leerlingen worden gestimuleerd actief te oefenen met de omgang met en het handelen naar deze waarden.

Financiële zaken

Nieuwe invulling prestatiebox voortgezet onderwijs
Omdat een deel van de doelen uit het sectorakkoord vo zijn behaald, komt er een nieuwe invulling van de prestatiebox. Ongeveer tweederde deel van het geld wordt toegevoegd aan het lumpsum. Het overige deel kunnen besturen in 2021 en 2022 gebruiken voor de doelen die nog niet zijn behaald: beter strategisch personeelsbeleid, betere begeleiding van startende leraren en schoolleiders en het terugdringen van het aantal thuiszitters. Voor deze doelen komt in 2021 een aparte aanvullende bekostigingsregeling. De middelen in deze regeling worden verstrekt op basis van het aantal leerlingen per school. De VO-raad verwacht (i.s.m. het ministerie) uiterlijk begin februari te komen met een (inhoudelijke) handreiking voor schoolbesturen om vorm en inhoud te geven aan deze afspraken. Lees ook: Prestatieboxmiddelen blijven beschikbaar in 2021 en 2022

Subsidie Tel mee met Taal (aanpak van laaggeletterdheid)
De nieuwe Tel mee met Taal subsidieregeling 2021-2024 bouwt voort op die van de periode 2016-2020, maar is op een aantal punten uitgebreid en aangepast. Zo kan er nu – naast subsidie voor laaggeletterde werknemers en laaggeletterde ouders – ook subsidie aangevraagd worden voor praktijkgerichte experimenten. Een gemeente moet de aanvraag ondersteunen. In 2021 is er eenmalig 6 miljoen extra aan subsidie beschikbaar om (digitaal) laaggeletterde werknemers scholing aan te bieden. Tel mee met Taal biedt jaarlijks subsidie voor activiteiten die zijn gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid.

Subsidieregeling voorkomen van zittenblijven
Sinds 2015 wordt jaarlijks 9 miljoen euro beschikbaar gesteld voor scholen om te werken aan het terugdringen van het aantal zittenblijvers, met de subsidieregeling zomerscholen VO en vanaf 2016 de subsidieregeling lente- en zomerscholen VO. In 2021 is hetzelfde bedrag gereserveerd voor dit doel. Zoals de minister aankondigt in deze Kamerbrief zal de subsidieregeling 2021 er anders uitzien dan in voorgaande jaren. Naar verwachting kan subsidie worden aangevraagd voor zomerscholen en andere interventies om het aantal zittenblijvers te verminderen. Lentescholen vallen daar niet onder. De subsidieregeling wordt op korte termijn gepubliceerd.

Verantwoording subsidie inhaal- en ondersteuningsprogramma’s
Begin 2021 wordt een wijzigingsregeling gepubliceerd, waarmee de verantwoording van de toegekende middelen voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s ook voor aanvragen die in de oorspronkelijke subsidieregeling onder het zwaardere verantwoordingregime vallen, onder het lichtere verantwoordingsregime (Model G1 van de jaarverslaglegging) worden gebracht. Lees ook: Lichtere verantwoording voor subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s. 

Overige

Handhaving rookverbod schoolterreinen
Vanaf 1 augustus 2020 moeten alle schoolterreinen al rookvrij zijn, maar vanaf 1 januari gaat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) ook actief toezicht houden op het rookverbod op de schoolterreinen. Scholen moeten zelf het verbod handhaven.

 

Bron: VO-raad