Welke wetten en regelingen veranderen in 2021 die van belang zijn voor de scholen in het primair onderwijs? Welke subsidies kunnen aangevraagd worden? De belangrijkste wijzigingen en nieuwe regelingen vindt u hieronder op een rij. 

Meer ruimte voor nieuwe scholen
Over een maand, in februari 2021, treedt de Wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen in werking. Het doel van de wet is het aanbod van scholen beter te laten aansluiten op de wensen van ouders en leerlingen. Vanaf 1 juni 2021 kunnen initiatiefnemers via de vernieuwde stichtingsprocedure een school starten. Belangrijke onderdelen van de nieuwe wet zijn het gesprek in de regio, de belangstellingsmeting, de kwaliteitstoets en de aangescherpte eisen aan bestuurders. Lees hier meer over de nieuwe wet. 

Nieuwe Code Goed Bestuur
Met ingang van 1 januari is de nieuwe Code Goed Bestuur van kracht. De belangrijkste verandering ten opzichte van vorige code is dat de nieuwe code principle based is. Vier principes staan centraal: Goed onderwijs voor alle kinderen – Verbinding met de maatschappelijke context – Professionalisering – Integriteit en transparantie. Je vindt de Code Goed Bestuur hier.

Uitstel wijzigen vaste reiskostenvergoeding tot 1 februari 2021
Werkgevers die een vaste reiskostenvergoeding uitkeren aan werknemers die door de coronacrisis meer of volledig thuiswerken, kunnen deze vergoedingen in ieder geval nog tot 1 februari 2021 doorbetalen. Vanaf 1 januari 2021 zou de tijdelijke goedkeuring om reiskosten onbelast te laten doorlopen gedurende de coronacrisis komen te vervallen, maar de regeling wordt voorlopig dus nog doorgezet. Lees verder.

Verantwoorden post-coronasubsidie versoepelt
De ministers van Onderwijs versoepelen de manier waarop scholen moeten verantwoorden hoe ze de subsidie voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020-2021 besteden. Lees verder.

Regeling Extra hulp voor de klas
In 2021 wordt er 210 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de regeling Extra hulp in de klas. Hiermee kunnen scholen en instellingen in het po, vo en mbo dit jaar extra hulp inschakelen tijdens de coronacrisis. Het geld kan worden besteed aan de inzet van extra bevoegd personeel, ondersteuners en het mogelijk maken van (online) gastlessen op bijvoorbeeld het gebied van sport, techniek of cultuur. Scholen in het po kunnen de subsidie per regio aanvragen.

Ventilatie op scholen: SUVIS-regeling beschikbaar
Ook is vanaf 4 januari 2021 de SUVIS-regeling aan te vragen. Deze Specifieke uitkering ventilatie in scholen is er voor gemeenten om het binnenklimaat van bestaande schoolgebouwen te verbeteren. Gemeenten kunnen een aanvraag indienen tot en met 30 juni 2021, om subsidie te ontvangen voor de financiering van bouw- en installatiekosten. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland publiceerde een webinar over de werking van deze regeling.

Handhaving rookverbod op schoolterreinen
Op het rookverbod dat sinds 1 augustus 2020 geldt op schoolterreinen, wordt vanaf 1 januari toezicht gehouden door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Van scholen wordt verwacht dat zij het verbod zelf handhaven. Over wat er van de school wordt verwacht, hoe de NVWA toezicht gaat houden en een handig informatieblad, lees je hier meer.

 

Bron: PO-raad

Recommended Posts