Het kabinet heeft gisteren besloten dat de huidige lockdown verlengd wordt met drie weken. Voor het voortgezet onderwijs betekent dit dat leerlingen online les krijgen, met uitzondering van de leerlingen in de examenklas, kwetsbare leerlingen en leerlingen in alle leerjaren van het vmbo, vso en pro die beroepsgerichte vakken volgen. Voor deze groepen leerlingen die naar school gaan geldt wel een nieuwe regel: zij moeten op school ook onderling anderhalve meter afstand houden.

De anderhalvemeterregel geldt vooralsnog alleen voor de komende drie weken en wordt ingesteld uit voorzorg, met name omdat we nog te weinig weten over de ontwikkeling en besmettelijkheid van de ‘Britse variant’ van het coronavirus. Voor de periode na 7 februari maakt het kabinet een nieuwe afweging. Is het dan mogelijk de regels te versoepelen zodat weer meer of zelfs alle leerlingen naar school kunnen komen, en is dat dan met of zonder de anderhalvemeterregel, voor alle of sommige leerlingen – de uitkomst is ongewis.

De afstandsregel voor leerlingen gaat zo snel mogelijk in, maar het is logisch en redelijk dat dit enige voorbereiding vergt. Het is vooral van belang de organisatie van de school zorgvuldig aan te passen en dat af te stemmen met de MR en andere betrokkenen in de school.

De minister-president sprak tijdens de persconferentie op 12 januari over het toepassen van de anderhalvemeterregel ‘waar het enigszins kan’. Met deze toevoeging verwees hij met name naar het voortgezet speciaal onderwijs, het praktijkonderwijs en de beroepsgerichte lessen in het vmbo, waar het strikt handhaven van de gewenste afstand tot ingewikkelde situaties kan leiden. De toevoeging ‘waar het enigszins kan’ is zo streng bedoeld als ze klinkt: daarvoor is de situatie ernstig genoeg.

Het is voor iedereen een teleurstelling dat de scholen ook de komende drie weken niet verder open kunnen. En de eis dat de leerlingen die wel naar school komen ook anderhalve meter afstand tot elkaar moeten houden, maakt het werk er voor de scholen niet makkelijker op. Wij vertrouwen erop dat het, nu niet alle leerlingen naar school komen, beter dan in juni vorig jaar gaat lukken deze regel te handhaven. Maar het is en blijft verre van ideaal. Wij hopen allemaal dat na deze drie weken de scholen onder goed werkbare condities weer verder open kunnen. Het afnemen van sneltesten op scholen kan daar een bijdrage aan leveren. Wij werken daar, samen met het ministerie en andere partijen, hard aan. Daarnaast blijven wij ons inzetten om onderwijspersoneel op te laten nemen in de vaccinatieplanning. Ook dat helpt om weer zo snel als mogelijk onze leerlingen op een veilige wijze wat meer ‘normaal’ onderwijs te geven.

Bron: VO-raad

 

Recommended Posts