Vanaf 18 januari wordt op zo’n 20 vo-scholen gestart met risicogericht sneltesten in het voortgezet onderwijs. Een sneltest kan een uitbraak van het covid-19-virus onder leerlingen en onderwijspersoneel snel helpen signaleren en isoleren. Ervaringen die nu worden opgedaan vormen de basis voor landelijke opschaling naar alle scholen in het voortgezet onderwijs.

In de Tweede Kamer is afgesproken om te beginnen met sneltesten in het voortgezet onderwijs. Als iemand besmet is met het coronavirus laat de sneltest snel zien wie er nog meer besmet is geraakt. Het gaat om risicogericht testen, waarbij iedereen wordt getest die minimaal één lesuur in dezelfde ruimte verbleef als een besmette persoon. Door al deze leerlingen, docenten en andere medewerkers uit te nodigen voor een sneltest, kunnen besmettingen vroegtijdig worden opgespoord. Personen met een positieve testuitslag gaan direct naar huis en in quarantaine. Zo kan een uitbraak sneller worden ingedamd.

Verdere opschaling

Er wordt gestart op zo’n 20 middelbare scholen met de leerlingen, docenten en andere medewerkers die gedurende de lockdown wel fysiek onderwijs krijgen of geven. Parallel wordt een tweede traject gestart. Daarbij krijgen leerlingen en leraren de bekende coronatest (PCR-test) op een reguliere GGD-testlocatie. Van beide opties wordt geleerd. Zo kunnen we zien of de inzet van sneltests zinvol en werkbaar is en op welke manier het testbeleid (vanaf half februari) verder opgeschaald kan worden.

Op Rijksoverheid.nl vindt u meer informatie over de start met sneltesten in het voortgezet onderwijs. U kunt ook de interesse van uw school(bestuur) voor sneltesten in het voortgezet onderwijs kenbaar maken, door uw gegevens met ons te delen via het formulier Sneltesten in het voortgezet onderwijs.

Bron: VO-raad

Recommended Posts