Vanwege de lockdown biedt OCW scholen in het primair onderwijs twee weken langer de tijd om hun schooladvies vast te stellen. De adviezen moeten uiterlijk op 15 maart zijn ingevoerd in BRON. Het is van belang dat – mocht er van deze ruimte gebruik worden gemaakt – dit in goed overleg tussen het po en het vo gebeurt.

De huidige groep 8-leerlingen zijn in het afgelopen kalenderjaar twee keer geconfronteerd met een periode van thuisonderwijs. Op dit moment worden hun schooladviezen nog eens tegen het licht gehouden. De PO-Raad riep – ondersteund door de VO-raad – onlangs po-scholen op om met name kinderen in kwetsbare situaties dit jaar kansrijk te adviseren. Ook het ministerie van OCW schrijft vandaag in zijn nieuwsbrief po dat het belangrijk is groep 8-leerlingen dit jaar het voordeel van de twijfel te geven.

Met de scholensluiting tot 9 februari en de voorjaarsvakantie vlak daarna komen veel po-scholen in de knel met het verzamelen van voldoende informatie over de leerlingen en het voeren van de oudergesprekken over het schooladvies. Daarom is besloten de deadline voor het vaststellen van het advies uit te stellen tot 15 maart. Normaliter moeten deze adviezen voor 1 maart gegeven zijn. Hierbij moet benadrukt worden dat dit uitstel vanwege de huidige situatie nu mogelijk gemaakt is door OCW, maar dat dit uiteraard niet benut hoéft te worden.

Afstemming tussen po en vo

Vaak zijn er op regionaal niveau afspraken gemaakt over wanneer het schooladvies gegeven wordt en wanneer leerlingen zich aanmelden bij een middelbare school. De uitgestelde deadline voor het schooladvies kan invloed hebben op het aanmeldproces van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Het is daarom van belang dat de eventuele keuze om schooladviezen later te geven, op regionaal niveau goed wordt afgestemd met het vo.

Eindtoets

 

Het ministerie ziet op dit moment geen reden om de eindtoets dit jaar te annuleren. Die wordt, zoals elk jaar, afgenomen tussen 15 april en 15 mei.

Bron: VO-raad

Recommended Posts