Het belang van een goede luchtkwaliteit werd door het coronavirus snel duidelijk. Een slecht geventileerde ruimte zorgt er namelijk voor dat virusdeeltjes zich gemakkelijk verspreiden en mensen besmetten. Daarnaast zorgt slechte ventilatie voor een te hoog CO2-gehalte. Dit geeft heel wat vervelende gevolgen voor mensen zoals vermoeidheid, hoofdpijn, stress en een slechte concentratie. Op scholen zorgt dit ervoor dat kinderen en leraren niet optimaal kunnen presteren. Gelukkig is een slechte luchtkwaliteit makkelijk te voorkomen. Hoog tijd dus om in te gaan op het belang van een CO2-meter.

Wat is CO2?
CO2 is de scheikundige benaming van koolstofdioxide. Het is een gas dat niet te horen, zien, proeven of ruiken is. CO2 zit van nature al in de lucht, we ademen het zelf ook uit. Een hoge concentratie CO2 is echter schadelijk voor de gezondheid. Een te hoog CO2-gehalte in een binnenruimte komt vaak voor en is het gevolg van onvoldoende ventileren. Adem je te veel van dit gas in, dan heeft dit nare fysieke gevolgen. De symptomen van een CO2-vergiftiging worden vaak niet herkend omdat ze overeenkomen met die van een griepje. Je krijgt hoofdpijn, voelt je moe en hebt moeite met concentreren.

Waarom een CO2-meter?
Een mens kan CO2 niet waarnemen. Een meter is het enige dat je kan waarschuwen voor een te hoog CO2-gehalte. Geen overbodige luxe dus. Klaslokalen zijn bij uitstek ruimtes waar de ventilatie vaak niet optimaal is. Onderzoek van de GGD Groningen wees uit dat 86% van de onderzochte lokalen in het basisonderwijs een te hoog CO2-gehalte hadden. Op het middelbaar onderwijs was dit maar liefst 97%. Te veel CO2 is niet alleen gevaarlijk voor de gezondheid, maar zorgt ook voor een slechte concentratie bij leerlingen. Daarnaast helpt een CO2-meter de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Wanneer de meter een slechte luchtkwaliteit aangeeft, betekent dit ook een hoger risico op een besmetting.

Een goede CO2-meter kopen is dus essentieel voor een gezonde leeromgeving. Het is een gemakkelijk apparaat om mee om te gaan. Wordt het CO2-niveau in de klas te hoog, dan geeft de meter een alarm en is op het display te zien dat er een te hoog gehalte is. Zo ziet de leerkracht direct wanneer er geventileerd moet worden.

Zo gebruik je de CO2-meter
Plaats een meter in elke ruimte waar mensen bij elkaar komen en waar ventilatie nodig is. Ook in gebouwen met mechanische ventilatie kun je het beste CO2-meters ophangen om er zeker van te zijn dat het ventilatiesysteem goed werkt. Hang de meter op een plek waar je gemakkelijk het scherm kan aflezen.

Een CO2-meter werkt eigenlijk als een stoplicht. Een groen lampje betekent dat de lucht schoon is. Brandt het lampje geel, dan is de luchtkwaliteit matig. Het is goed om dan even een raam open te zetten. Als er een rood lampje brandt, is de luchtkwaliteit zeer slecht. Open direct alle ramen en deuren. Je kunt de leerlingen dan ook even mee naar buiten nemen voor wat frisse lucht. Een moderne CO2-meter geeft aan wanneer de ruimte voldoende is geventileerd. Hierdoor kun je bewust ventileren en hoeven ramen en deuren niet onnodig lang open te staan.

Geïnteresseerd? Neem eens een kijkje op Vadendo.

 

Advertorial

Recommended Posts