Het versterken van de kennisinfrastructuur, om zo de onderwijskwaliteit ‘evidence-informed’ te kunnen verbeteren, vraagt om een structurele investering van 70 tot 85 miljoen euro per jaar. Dit blijkt uit het adviesrapport ‘Omwille van goed onderwijs’ dat op 5 februari naar de Kamer is verzonden.

Door wetenschappelijke kennis toepasbaar en toegankelijk te maken, en kennisdeling tussen onderwijsprofessionals te stimuleren, kan een belangrijke bijdrage geleverd worden aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit en het bestrijden van kansenongelijkheid. Bovendien geeft dit een impuls aan de aantrekkelijkheid van het beroep leraar door meer professionele ontwikkeling en loopbaanperspectieven. De PO-Raad en de andere sectororganisaties werken al langer aan het versterken van de kennisinfrastructuur.

 

Bron: PO-raad

Recommended Posts