Op 18 februari 2021 zijn de PO-Raad, AVS en andere vakbonden gestart met het overleg over een nieuwe cao primair onderwijs. In dit overleg zijn de inzetten vanuit de sociale partners besproken. De inzet van de AVS is nu vastgesteld.


Alle partijen hebben via hun achterban informatie opgehaald voor de bespreking van een nieuwe cao. Zij hebben in het overleg een nadere toelichting op hun inzet gegeven en vragen hierover beantwoord. De inzet van de AVS is opgehaald via de Commissie Arbeidsvoorwaarden en Personeelsbeleid, de e-mailgroep Arbeidsvoorwaarden en Personeelsbeleid en de peilingen die uitgezet zijn bij haar leden. Daarnaast hebben de adviseurs en de Ledenraad van de AVS hun advies uitgebracht. De inzet is vastgesteld door het bestuur.

Bron: AVS

Recommended Posts