Tot en met 30 april aanstaande kunnen scholen weer subsidie aanvragen voor het ontwikkelen en uitvoeren van een doorstroomprogramma po-vo. Het doel van deze programma’s is om de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs te versoepelen voor de groep leerlingen die minder onderwijskansen hebben dan hun klasgenoten, en zo de kansengelijkheid te bevorderen.

De regeling is bedoelt voor (toekomstige) vo-leerlingen die op een hoger niveau kunnen presteren maar minder ondersteuning of hulpbronnen tot hun beschikking hebben dan hun klasgenoten om dit niveau te realiseren.

Aanvragen subsidie

De subsidie kan tot en met 30 april 2021 worden aangevraagd via de website van DUS-I. Op deze website vind je ook meer informatie over de aanvraagprocedure.

Bron: VO-raad

Recommended Posts