In het voortgezet onderwijs gaan alle leerlingen weer naar school vanaf 1 maart, heeft het kabinet besloten. Het is wel belangrijk dat alle leerlingen 1,5 meter afstand houden van elkaar.

Het is een belangrijke eerste stap want een grote groep leerlingen zijn sinds half december niet meer op school geweest. Er moeten natuurlijk nog vervolgstappen komen om te zorgen dat leerlingen het onderwijs krijgen waar zij recht op hebben. De VO-raad is met het kabinet, het RIVM en andere onderwijsorganisaties in gesprek gegaan om te komen tot een plan van aanpak voor deze noodzakelijke vervolgstappen. Onderdeel hiervan is de mogelijkheid om op alle scholen sneltesten te kunnen inzetten. Dat is nodig om snel en accuraat te kunnen handelen als zich een besmetting op school voordoet. Daarnaast blijven wij erop aandringen dat kwetsbare leraren bij het vaccineren voorrang krijgen.

 

Bron: VO-raad

Recommended Posts