Door veranderingen in de examinering dit jaar zijn er aanpassingen nodig van onder andere het PTA en het examenreglement. Een nieuwe handreiking helpt bij het doorvoeren van deze aanpassingen. Daarnaast zijn het rooster voor het derde tijdvak bekend en vindt u meer informatie over de Regeling modellen diploma’s VO.

Minister Slob heeft een aantal maatregelen genomen met betrekking tot de examinering in 2021. Het gaat om:

  • De examinering van het beroepsgerichte profielvak in het vmbo
  • Spreiding in de tijd van centrale examens
  • Een extra herkansing
  • En een wegstreepregeling bij de uitslagbepaling

Bekijk hier de handreiking aanpassing PTA en examenreglement in verband met de maatregelen examinering 2021.

Bron: VO-raad

Recommended Posts