De onderwijsuitgaven nemen bij bijna alle politieke partijen toe. Bij GroenLinks, de PvdA en D66 nemen de onderwijsuitgaven het meest toe. Bij SGP en de VVD blijven de onderwijsuitgaven per saldo nagenoeg ongewijzigd. Dit blijkt uit Keuzes in kaart 2022-2025, de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s die het Centraal Planbureau (CPB) heeft gepubliceerd.

Bij ongewijzigd beleid, dat wil zeggen zonder nieuwe investeringen, zou het onderwijs 1,2 miljard in de plus komen. De extra investeringen (in miljarden euro’s) van de diverse partijen komen dus bovenop het zogenoemde ‘basispad’:

VVD: 0,1

CDA: 1,3

D66: 7,4

GroenLinks: 8,4

SP: 4,2

PvdA: 8

ChristenUnie: 4,5

SGP: 0

DENK: 3,9

50Plus: 0,7

GroenLinks introduceert een startkapitaal voor achttienjarigen dat de eerste vijf jaar alleen gebruikt kan worden voor onderwijsuitgaven. D66, GroenLinks, de SP, de PvdA, de ChristenUnie en DENK willen bestuurlijke akkoorden afsluiten om de salarissen in het primair onderwijs te verhogen. DENK, GroenLinks, D66 en de SP maken middelen vrij voor kleinere klassen in het primair of voortgezet onderwijs. Onder andere de PvdA en D66 verhogen de budgetten voor specifieke doelen zoals onderwijsachterstandenbeleid, Passend onderwijs of voortijdig schoolverlaten.

50PLUS, het CDA, DENK, de PvdA en de SP voeren een basisbeurs in voor studenten in het hoger onderwijs. GroenLinks, de SP, de PvdA, de ChristenUnie, DENK en het CDA maken daarnaast ook middelen vrij om studenten die onder het studievoorschotstelsel vielen, te compenseren.

Het CPB licht traditiegetrouw de plannen door van de politieke partijen die daaraan meewerken. Een aantal partijen ontbreken, waaronder de PVV en Forum voor Democratie.

OnderwijsKieskompas
Het is mogelijk om een OnderwijsKieskompas in te vullen voor de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart. Hoe denken politieke partijen specifiek over het onderwijs? Welke zaken vind jij belangrijk en welke partijen denken er ook zo over?
Ben je benieuwd geworden naar de OnderwijsKieskompas?

 

Bron: AVS

Recommended Posts