Alle schooladviezen van alle groep 8 leerlinge moeten binnen zijn voor 15 maart. Het is toch een spannende tijd, met de eindtoets in het vooruitzicht. In dit toch wel vreemde jaar is een goede communicatie over de totstandkoming van het schooladvies en de rol van de eindtoets van extra groot belang.

Helder proces
De PO-Raad riep twee maanden geleden samen met partners op om dit jaar kwetsbare leerlingen kansrijk te adviseren. Veel scholen nemen jaarlijks ouders en leerlingen al uitgebreid mee in hun kansrijke adviseringsproces. Dit jaar is het nog belangrijker om uit te leggen hoe de
school tot het (kansrijke) schooladvies is gekomen, zeker gezien het gegeven dat de eindtoets zijn rol als kansenvergroter via de heroverwegingen dit jaar mogelijk niet pakt. In de Handreiking schooladvisering vind je tips over hoe ouders kunnen worden meegenomen in dit proces en de visual Kansrijk adviseren brengt in beeld wat het belang is van kansrijk adviseren dit jaar.

Eindtoets
De eindtoets wordt, zoals elk jaar, tussen 15 april en 15 mei afgenomen. De PO-Raad is van mening dat de uitslag op leerling-, school- en sectorniveau niet op de normale manier gebruikt kan worden. We kunnen dit jaar niet van alle leerlingen verwachten dat zij op de toets optimaal presteren. De eindtoets van dit jaar is wél door individuele scholen te gebruiken als formatief instrument en kan helpen bij de warme overdracht van het po naar het vo die juist dit jaar nog belangrijker is.

 

 

Bron: PO-raad

Recommended Posts