Er heersen veel vragen wat het coronabeleid precies betekent voor de school. Op de donderdagen 18 maart en 25 maart organiseert de GGD Hollands Midden een webinar over coronamaatregelen in het onderwijs. De webinars worden gefaciliteerd door het ministerie van OCW.

In de webinars worden de volgende onderwerpen behandeld: welke rol spelen kinderen in de verspreiding van het coronavirus? Hoe werkt het bron- en contactonderzoek op school? Wanneer moet een klas in quarantaine? En wat is het testbeleid in het onderwijs?

Tijdens de webinars krijgen scholen handvatten van de GGD om het coronabeleid op school toe te passen. Met de webinar hopen de organisaties op meer begrip van het onderwijspersoneel waarom bepaalde maatregelen genomen worden en hoe zij hiermee om kunnen gaan.

Wil je de webinar volgen?

  • Webinar voor voortgezet (speciaal) onderwijs: donderdag 18 maart, 19:00 – 21:00 uur;
  • Webinar voor basisonderwijs, speciaal (basis)onderwijs en buitenschoolse opvang: donderdag 25 maart, 19:00 – 21:00 uur.

Doelgroep

De webinar is gericht op de volgende onderwijsprofessionals: schoolbestuurders, schoolleiders, leraren en ondersteunend personeel.

Webinar volgen

De webinar is te volgen via de website: https://vimeo.com/event/779106/875e82e834

Bron: AVS

Recommended Posts