Tot en met 31 maart 2021 is het mogelijk om een aanvraag in te dienen voor fase 2 van de subsidieregeling incidentele middelen leerlingendaling vo 2020.

Met deze middelen kunnen scholen de komende jaren samenwerken aan een duurzaam bereikbaar en kwalitatief goed onderwijsaanbod. Besturen die in de zomer van 2020 subsidie hebben ontvangen voor het opstellen van het plan (fase 1), moeten uiterlijk 31 maart 2021 verslag doen van de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt.

Vraag de subsidie aan via de website van DUS-I, hier vind je ook meer informatie.

 

Bron: AVS

Recommended Posts