Minister Arie Slob (Onderwijs) heeft eind vorig jaar 360 miljoen euro beschikbaar gesteld om de ventilatie in schoolgebouwen te verbeteren. Dit is een stap in de goede richting. Helaas ervaren schoolbesturen en gemeenten drempels in de huidige subsidieregeling, waarbij de eerste 100 miljoen euro van het totale bedrag vrijkwam.

Binnen de Commissie Samenwerkingsagenda overleggen schoolbestuurders en gemeenten met elkaar over de knelpunten rondom onderwijshuisvesting. Zij hebben moeite met de huidige subsidieregeling op twee punten:

Geen integrale aanpak

Door subsidie te verstrekken voor het verbeteren van de ventilatie op scholen wordt gestuurd op een enkelvoudige oplossing, terwijl er behoefte is naar een integrale aanpak van schoolgebouwen waarbij bijvoorbeeld ook gekeken wordt naar aanpassingen van het gebouw om passend onderwijs mogelijk te maken. Dit maakt een efficiƫnte en kostenbesparende verbetering van het schoolgebouw lastig.

70% eigen bijdrage is voor schoolbesturen en gemeenten niet op te brengen
De subsidieregeling gaat uit van cofinanciering, waarbij het Rijk 30% van de kosten op zich neemt en gemeenten en schoolbesturen gezamenlijk de overige 70% moeten financierende bekostiging voor schoolgebouwen schiet voor schoolbesturen nu al tekort, waardoor dit nu vaak ten koste gaat aan de inzet voor onderwijspersoneel. Bovendien zijn zij nooit bekostigd voor het realiseren van een ventilatie-installatie. Ook gaf minister Slob bij de beantwoording van Kamervragen over ventilatie aan dat een schoolbestuur alleen mag investeren, daar waar het geen verbouwing of renovatie betreft.

Ook gemeenten worstelen met budgetten voor onderwijshuisvesting, gezien de andere opgaven waar zij momenteel voorstaan. Financiƫle krapte zorgt ervoor dat er gemeenten zijn die de nadruk leggen op de verantwoordelijkheid van schoolbesturen ten aanzien van onderhoud en aanpassingen. Voor de huidige regeling zien zij vaak alleen de optie om de subsidieaanvraag te doen, zonder zelf bij te kunnen dragen in de bekostiging.

Bron: PO-raad

Recommended Posts