Voor het studiejaar 2021-2022 is de subsidieregeling voor de lerarenbeurs gewijzigd. Een deel van de aanvragen voor de beurs is afgewezen afgelopen jaar omdat het subsidieplafond bereikt was. De aanvragen die afgewezen zijn worden met voorrang toegekend.

In totaal stelt het ministerie van OCW €14.290.000 euro beschikbaar voor het primair onderwijs. Het ministerie van OCW hanteert de volgende volgorde:

  1. herhaalaanvragen (voor tweede of derde studiejaar);
  2. initiële aanvragen die in 2020 zijn afgewezen vanwege het bereikte subsidieplafond;
  3. (nieuwe) initiële aanvragen.

Volgens een berekening van OCW kunnen alle herhaalaanvragen en aanvragen die in 2020 zijn afgewezen worden toegekend. Er blijft dan naar schatting nog een bedrag van circa 2,4 miljoen euro over voor nieuwe aanvragen. Dit betekent dat zo’n 120 tot 150 nieuwe aanvragen kunnen worden betaald, afhankelijk van de gemiddelde kosten per aanvraag. 

Coulanceregeling verlengd

Het coronavirus heeft ook invloed op de professionalisering van leraren. Om deze reden wordt de coulanceregeling verlengd. Dit betekent onder andere dat leraren maar vijf in plaats van vijftien studiepunten hoeven te behalen. Zo wordt het risico op het terugbetalen van de lerarenbeurs verkleind. 

Lerarenbeurs

De aanvraagperiode voor de Lerarenbeurs loopt van 1 april tot en met 15 mei 2021; hierdoor weten de indiener en het schoolbestuur sneller waar zij aan toe zijn. Leraren kunnen een aanvraag indienen via de website van DUO

Bron: PO-raad

Recommended Posts