Gemiddeld brengen leerlingen op dit moment 47% van de onderwijstijd door op school. Dat blijkt uit een peiling van de VO-raad onder ruim 500 eindverantwoordelijk schoolleiders. Scholen krijgen het daarmee met hun inspanningen voor elkaar om leerlingen aanzienlijk meer op school te laten zijn dan in het voorjaar, toen min of meer dezelfde regels golden, en het gemiddelde op 27% lag. Op veruit de meeste scholen komen leerlingen niet allemaal even vaak naar school: met name examenleerlingen en leerlingen zonder veilige thuissituatie komen vaker naar school dan anderen.
 
Op ruim driekwart van de scholen gaan leerlingen gemiddeld 20 tot 50 procent van de tijd naar school, 1 tot 2,5 dag in de week dus. Op slechts 1% van de scholen gaan leerlingen gemiddeld minder dan een dag naar school. Nog eens 1% van de schoolleiders geeft aan dat leerlingen de gehele onderwijstijd op school doorbrengen. Op veruit de meeste scholen (74%) komen leerlingen niet allemaal even vaak naar school: met name de examenleerlingen, leerlingen in een onveilige thuissituatie, en leerlingen die het mentaal moeilijk hebben of geen goede werkplek hebben thuis, komen meer op school dan anderen. Zij halen het gemiddelde dus omhoog.

Op school wordt op dit moment met name gefocust op (de kern van) alle vakken, welzijn en sociale aspecten, en toetsen en examens.

Perspectief nodig

Het is positief dat scholen aangeven dat alle leerlingen weer naar school gaan, vaak zelfs meer dan de minimum eis van één dag per week. Dit is te danken aan de enorme inzet en creativiteit van alle mensen op de scholen. Maar uit de peiling blijkt ook dat er zorgen zijn. Zo wordt benadrukt dat de 1,5 meter afstand tussen leerlingen, met name buiten de lessen om (in gangen, tijdens pauzes), moeilijk te handhaven is. Ook geven schoolleiders aan dat het hybride onderwijs, waarbij dezelfde les door een deel van de leerlingen op school wordt gevolgd, en door het overige deel van de leerlingen op afstand, minder effectief is en erg belastend voor leraren. Een deel van de scholen heeft er daarom voor gekozen om lessen twee keer te geven, bijvoorbeeld in de ochtend en de middag, zodat alle leerlingen de lessen live kunnen bijwonen. Deze scholen hebben het rooster aangepast en de lessen ingekort.

Verder blijkt uit de peiling dat de noodzaak groot is om op korte termijn meer perspectief te krijgen voor het voortgezet onderwijs. De VO-raad maakt zich al langer hard voor prioriteit van onderwijspersoneel in de vaccinatiestrategie, maar vindt daar vooralsnog geen gehoor voor bij het kabinet. Ook wordt er hard gewerkt om het mogelijk te maken sneltesten en zelftesten in te zetten in het onderwijs, om zo eventuele besmettingen op school snel de kop in te kunnen drukken. De VO-raad hoopt dat dit binnen afzienbare tijd overal mogelijk gaat worden.

Bron: VO-raad

Recommended Posts