Het kabinet heeft verschillende steunpakketten vrijgemaakt om de gevolgen van de coronacrisis voor kinderen en jongeren op te vangen. Het Nederlands Jeugdinstituut heeft een overzicht gemaakt van alle bestaande geldstromen richting gemeenten, schoolbesturen en andere partijen in het jeugdveld.

Wilt u zicht krijgen op de verschillende geldstromen rondom jeugd? Bekijk het overzicht op de website van NJi.

Bron; VO-raad

Recommended Posts