Het Nationaal Programma Onderwijs heeft een verlening van de regeling inhaal- en ondersteuningsprogramma gepubliceerd. Het is bedoeld om studenten en leerlingen extra ondersteuning te bieden vanwege leerachterstanden. Er is ook een subsidiereling Extra hulp voor de klas, deze regeling is ervoor bedoeld om de continuïteit van het onderwijs te bevorderen en de gevolgen van de coronamaatregelen op te vangen door middel van inzet van extra personeel. Deze regeling wordt ook verlengd.

 SUBSIDIEREGELING INHAAL- EN ONDERSTEUNINGSPROGRAMMA’S ONDERWIJS 2020–2021 

 Inhaal- en ondersteuningsprogramma

De subsidieregeling wordt verlengd tot en met het eind van dit jaar. Scholen en instellingen kunnen vanaf 15 april 2021 tot en met 2 mei 2021 (opnieuw) subsidie aanvragen voor dergelijke programma’s. De eerste aanvraagperiode duurt tot en met 2 mei 2021. Als hierna nog middelen resteren, wordt er een tweede aanvraagtijdvak opengesteld van 1 tot en met 13 juni 2021. Er is voor het vo totaal € 94 mln. beschikbaar

Extra hulp voor de klas

Ook de regeling ‘Extra hulp voor de klas’ wordt naar verwachting deze maand nog gepubliceerd waarbij men rekening moet houden dat de aanvraagperiode zeer kort daarna (mei) ingaat. Aanvraag geschiedt net zoals de eerste regeling via de penvoerder van de RAP regio waarbij de school is aangesloten. Scholen die nog niet aangesloten zijn bij hun RAP regio kunnen zich voor deze aanvraag alsnog aansluiten.
Opnieuw zal er voor het vo € 56 mln. beschikbaar zijn.

Om overzicht in de diverse (corona)regelingen te houden wordt door de VO-raad een lijst actueel gehouden met daarop alle van toepassing zijnde regelingen (zowel verlopen als actueel).

Bron: VO-raad

Recommended Posts