Hoe staan leerlingen ervoor en wat hebben zij nodig om goed verder te gaan? Om dit goed te bespreken met ouders en leerlingen heeft ‘samen zijn wij school’ een gesprekswijzer ontwikkeld voor scholen.

Scholen brengen momenteel in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs in kaart wat op leerling- en schoolniveau nodig is om de gevolgen van de coronacrisis voor leerlingen op te vangen. Voor deze analyse kunnen gesprekken met leerlingen en ouders van meerwaarde zijn; ze leveren extra, vaak waardevolle kennis op over hoe het met een leerling gaat en waar hij/zij behoefte aan heeft. Is bijvoorbeeld sprake van leervertraging of verminderde motivatie, en hoe gaat het op sociaal-emotioneel vlak? Zijn er specifieke zorgen en is speciale ondersteuning nodig?

Daarnaast kunnen dit soort gesprekken de ouderbetrokkenheid en de samenwerking tussen school en ouders verder versterken, zowel als het gaat over het opvangen van de gevolgen van corona als over de langere termijn. 

Lees de gesprekswijzer ‘impact corona’.

Bron: VO-raad

Recommended Posts