Zoals in een eerder bericht was aangekondigd, is deze week de verlengde subsidieregeling ‘Extra hulp in de klas’ gepubliceerd. Via deze regeling kunnen scholen subsidie aanvragen voor de inzet van (extra) personeel, bedoeld om de continuïteit van het onderwijs te bevorderen en de gevolgen van de coronamaatregelen op te vangen.

Scholen kunnen de subsidie bijvoorbeeld inzetten voor het benoemen van leraren, onderwijsassistenten en/of instructeurs. Daarnaast kan het geld ook worden gebruikt voor het laten geven van gastlessen, het inzetten van studenten of het inzetten van personeel dat toeziet op naleving van coronamaatregelen.

Voor het voortgezet onderwijs is opnieuw een bedrag van 56 miljoen euro beschikbaar, met een maximum van 62 euro per leerling.

Aanvragen en voorwaarden 

De subsidie kan worden aangevraagd via de aanvraagtool bij Dus-i. De aanvraagperiode loopt van 1 mei 2021 tot en met 1 juni 2021 en dient net als de vorige keer te geschieden via de penvoerder van de RAP-regio waarin de school zich bevindt. Scholen die nog geen onderdeel vormen van een regio kunnen zich, ook alleen voor deze aanvraag, aansluiten bij de betreffende regio.

De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd moeten worden uitgevoerd in de periode van 1 augustus 2021 tot en met 31 december 2021. Als de activiteiten zijn uitgevoerd en aan de verplichtingen is voldaan, kan het niet aangewende deel van de subsidie worden besteed aan activiteiten passend bij het doel van deze regeling.

Lees meer over het aanvragen en de voorwaarden van de subsidieregeling

Bekijk de subsidieregeling ‘extra hulp in de klas’

Bron: VO-raad

Recommended Posts