Minister Slob van onderwijs heeft recentelijk de wijziging van de subsidieregeling tegemoetkoming vervangingskosten schoolleiders primair onderwijs bekendgemaakt. Het heeft te maken met het beschikbare subsidieplafond in voorgaand schooljaar en de omzetting van schooljaar naar kalenderjaar.

Voor het kalenderjaar 2021 kunnen de aanvragen voor een subsidie worden ingediend vanaf 1 april tot 15 september 2021. Hiermee wordt de aanvraagperiode ingekort. Verder wordt in de regeling aangegeven dat dit het laatste jaar is waarin middelen voor nieuwe aanvragen beschikbaar zijn. Een consequentie hiervan is dat de volledige betaling van het subsidiebedrag moet geschieden in dat kalenderjaar. Om te kunnen betalen, moet voortaan eerst het inschrijfbewijs voor de opleiding ingediend zijn.

Bron: AVS

Recommended Posts