Schoolbesturen kunnen nu meer bijzondere bekostiging krijgen voor het onderwijs aan kinderen van asielzoekers en overige vreemdelingen. Met het Nationaal Programma Onderwijs is er de komende twee jaar extra geld beschikbaar. Schoolbesturen moeten de bekostiging voor teldatum 1 mei 2021 vóór 31 mei a.s. aanvragen. Lees hieronder meer over de regeling.

De bekostiging van asielzoekers en van overige vreemdelingen was voorheen verschillend. Vanaf mei 2021 is deze gelijkgetrokken. Scholen kunnen voor asielzoekers en/of overige vreemdelingen bijzondere bekostiging aanvragen voor kinderen die korter dan 1 jaar en 3 maanden in Nederland zijn. Een school (gehele brinnummer) moet wel minimaal 4 nieuwkomers hebben om deze bekostiging aan te kunnen vragen. Op teldatum 1 mei 2021 betekent dat de leerling op of na 1 februari 2020 in Nederland is aangekomen. De bijzondere bekostiging voor deze leerlingen bedraagt € 2.667,76 per leerling per peildatum.

Voor leerlingen die langer dan 1 jaar en 3 maanden in Nederland zijn, maar korter dan 4 jaar, krijgt een schoolbestuur € 401,- per leerling, per peildatum.  Op teldatum 1 mei 2021 betekent dit: leerlingen die voor 1 februari 2020 in Nederland zijn gekomen, maar niet eerder dan 30 april 2017. Voorheen was deze bijzondere bekostiging alleen beschikbaar voor kinderen van asielzoekers die korter dan twee jaar in Nederland waren. De termijn is dus verlengd en ook voor overige vreemdelingen is er extra geld beschikbaar.

Met de investeringen van het Nationaal Programma Onderwijs krijgen scholen de komende twee jaar voor de overige vreemdelingen evenveel geld als voor de asielzoekers. De PO-Raad en LOWAN vinden dat logisch. Scholen hebben te maken met kinderen die nieuw zijn in Nederland en de taal niet of onvoldoende spreken. Al deze kinderen hebben een intensief aanbod nodig op het gebied van het aanleren van de Nederlandse taal, ongeacht land van herkomst.

Schoolbesturen moeten de bijzondere bekostiging bij DUO aanvragen. Op de website van LOWAN is hier meer over te lezen. De aanvraag voor dit kwartaal moet bij DUO binnen zijn vóór 31 mei 2021. De extra bekostiging vanuit het Nationaal Programma Onderwijs is in principe tot mei 2023 beschikbaar. LOWAN en PO-Raad zullen aan een nieuw kabinet vragen om deze aanpassing op de bijzondere bekostiging structureel te maken.

Bron: PO-raad

Recommended Posts