Een goede informatieoverdracht tussen de kinderopvang en het primair onderwijs is essentieel voor de kwaliteit van de doorlopende ontwikkellijn van kinderen. Maar welke gegevens mogen scholen en kinderopvang onderling met elkaar delen volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)? En aan welke eisen moet deze gegevensuitwisseling voldoen? Om kinderopvangorganisaties en besturen in het primair onderwijs te ondersteunen heeft Kennisnet een handreiking ontwikkeld in opdracht van het ministerie van OCW en SZW.

De handreiking biedt handvatten om, conform de eisen van de AVG, afspraken te maken tussen kinderopvang en het basisonderwijs. De hoofdstukken behandelen het doel van de informatieoverdracht, welke informatie noodzakelijk is om dat doel te bereiken, de wettelijke grondslag, de informatie aan ouders over de gegevensoverdracht en tips voor een veilige informatieoverdracht.

Zie onderstaande link voor de handreiking.

Handreiking AVG en informatieoverdracht en -uitwisseling tussen kinderopvang en basisonderwijs

Bron: AVS

Recommended Posts