Scholen gebruiken steeds vaker softwareapplicaties binnen het bewegingsonderwijs. In deze software kunnen leraren de (sport)resultaten van leerlingen bijhouden. Vaak heeft dit soort software ook de mogelijkheid om gezondheidsgegevens van leerlingen vast te leggen. Denk bijvoorbeeld aan gewicht, lengte, BMI (body Mass index) of motorische vaardigheden. Wat is de rol van scholen, sportorganisaties, gemeenten en GGD’en in dit kader? Hoe wordt privacy gewaarborgd? Dat staat beschreven in de Handreiking gegevensuitwisseling bij bewegingsonderwijs, ontwikkeld door de PO-Raad en de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG). 

Het gebruik van softwareapplicaties in het bewegingsonderwijs heeft een vlucht genomen door de uitvoering van het Nationaal Sportakkoord. Voor betrokken organisaties is het  echter vaak onduidelijk wie verantwoordelijk is voor de persoonsgegevens die in de software worden opgeslagen. Is dat de software(leverancier), de school zelf of zijn dat bijvoorbeeld buurtsportcoaches? Daarnaast is er onduidelijkheid over wanneer er toestemming gevraagd moet worden aan ouders/verzorgers, wie opdracht geeft tot anonimiseren en of je (anonieme) gegevens mag delen met bijvoorbeeld de gemeente, GGD en/of de sportorganisatie. De Handreiking gegevensuitwisseling bij bewegingsonderwijs biedt handvaten voor het beantwoorden van dit soort vragen. In de praktijk kan een situatie soms afwijken van de in deze handreiking omschreven omstandigheden. Zoek daarom altijd aanvullend advies en betrek de functionaris gegevensbescherming. 

bron: PO-raad

Klik op de afbeelding om te downloaden

Recommended Posts