Scholen in het voorgezet onderwijs, waaronder ook het vso valt, mogen vanaf maandag 31 mei weer volledig open. Leerlingen hoeven niet langer 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Dit heeft het kabinet besloten op basis van het advies van het Outbreak Management Team (OMT).

Het is voor de ontwikkeling van leerlingen ontzettend belangrijk weer zoveel mogelijk fysiek les te krijgen op school. In het vso waren veel scholen al grotendeels open o.a. vanwege de kwetsbaarheid van de leerlingen en voor de praktijkvakken en (voor-)examenkandidaten. Tegelijkertijd begrijpt de PO-Raad ook dat er zorgen zijn onder onderwijspersoneel en dat de veranderingen opnieuw veel vragen van schoolbesturen, scholen en onderwijspersoneel.  

Veel oudere en kwetsbare leraren zijn momenteel al gevaccineerd. Ook de komende weken krijgen steeds meer medewerkers in het onderwijs een oproep voor vaccinatie, waarmee de vaccinatiegraad de komende weken nog verder oploopt.

Zelftesten

Scholen krijgen tot 7 juni de tijd om volledig open te gaan, zodat er ruimte is om alles te organiseren, waaronder het zelftesten. Het OMT vindt de volledige heropening verantwoords mits leerlingen en personeel zich twee keer per week preventief testen op het coronavirus met behulp van zelftesten. Alle scholen in het v(s)o ontvangen voor 31 mei voldoende zelftesten van het ministerie van OCW om dit te realiseren. Ook is het belangrijk dat de andere richtlijnen van het RIVM voor scholen blijven gelden. Zo moeten er mondkapjes worden gedragen in de gangen en is het belangrijk dat leerlingen en personeel hun handen vaak wassen.

Bron: PO-raad

Klik op de afbeelding om te downloaden

Recommended Posts