Schoolvakantieregeling 2022 – 2025 vastgesteld

Schoolvakantieregeling 2022 – 2025 vastgesteld

Op 21 mei 2021 heeft demissionair minister Slob de Regeling vaststelling schoolvakanties 2022–2025 vastgesteld.

Deze regeling treedt op 1 augustus 2022 in werking. De regio-indeling is ongewijzigd ten opzichte van de Regeling vaststelling schoolvakanties 2019–2022. Wel zijn er namen geactualiseerd van gemeenten die de afgelopen jaren zijn gefuseerd.

De Regeling vaststelling schoolvakanties 2022 – 2025 is hier te downloaden.

 

Bron: AVS