Als werkgever heb je de verantwoordelijkheid om medewerkers de randvoorwaarden te bieden om hun werk zo goed mogelijk uit te voeren. Daarnaast bied je als goed werkgever aandacht en ondersteuning aan de medewerker op het gebied van inzetbaarheid en ontwikkeling. Maar wat nu als de medewerker en jouw organisatie uit elkaar lijken te groeien? Of als er door de ontwikkeling van jouw organisatie geen passende plek meer is voor je medewerker? Dan heb je als goed werkgever ook de taak om op een verantwoordelijke manier afscheid te nemen van elkaar

Al meerdere jaren is Mensium actief binnen de sector onderwijs, op het gebied van van-werk-naar-werk begeleiding, externe mobiliteit, teamontwikkeling en het geven van soft-skills trainingen. “Opvallend vind ik dat de focus binnen het onderwijs ligt op het binnenhalen en -houden van medewerkers en vrijwel niet op het op een goede manier afscheid nemen van medewerkers. Er gaat veel tijd en aandacht naar ‘de voordeur’ terwijl je als organisatie veel kunt winnen wanneer je leert ‘de achterdeur’ op de juiste manier in te zetten. Het beperkte aantal organisaties dat wij hierbij hebben geholpen, geeft allen aan dat ze hier veel eerder aan hadden moeten beginnen.” aldus Marc Oonk, directeur van Mensium en schrijver van het boek DNA van ontwikkeling – de reisgids voor organisatieontwikkeling

Wat maakt afscheid nemen lastig

Iedereen krijgt te maken met het afscheid nemen van collega’s die met pensioen gaan, een nieuwe  uitdaging hebben of niet (meer) binnen de organisatie passen. Afscheid nemen is lastig en vraagt veel van zowel de persoon waar het om gaat, de leidinggevende alsook van de organisatie.

Wat maakt dat afscheid nemen zo lastig is? En wat kun jij als leidinggevende of HR-adviseur doen om op een goede manier afscheid te nemen, zodat medewerkers als ambassadeurs vertrekken?

Er zijn meerdere aspecten die in belangrijke mate invloed hebben op het feit dat het praten over, of feitelijk afscheid nemen zo lastig is. Deze aspecten zijn:

  1. De inhoud van de baan gaat boven de binding met de organisatie.
  2. Is er voldoende vaardigheid en bereidheid om van elkaar te leren?
  3. HR is binnen het onderwijs nog erg gericht op beheer i.p.v. ontwikkeling en mobiliteit.
  4. Het eigen klaslokaal wordt vrij snel ‘een eigen eilandje’.
  5. Focus binnen het onderwijs is gericht op binnenhalen en behouden van medewerkers.
  6. Afscheid nemen doet pijn en is dan ook opvallend vaak een vervelend proces.
  7. Het eigen risicodragerschap voor de WW (geheel of gedeeltelijk) maakt dat te vaak wordt besloten om iemand binnen te houden wegens dreigende WW-kosten.

Een belangrijke taak voor leidinggevenden en HR

Voor leidinggevenden en HR ligt er de belangrijke taak om hier verandering in aan te brengen. Het whitepaper ‘Mobiliteit binnen het onderwijs’ van Mensium is speciaal ontwikkeld voor leidinggevenden en HR-adviseurs binnen het primair, voortgezet en hoger onderwijs die meer willen weten over hoe je medewerkers duurzaam in beweging brengt en van verzuren verzilveren maakt en zo niet alleen aandacht besteedt aan het binnenhalen en behouden van medewerkers, maar ook aandacht besteedt aan het op een goede manier afscheid nemen van medewerkers.

Artikel: Driessen Groep

Recommended Posts