Een werkgever hoeft nog steeds geen gevolgen te verbinden aan een veranderd reispatroon van de werknemer die veel meer thuiswerkt door de coronamaatregelen. De werkgever mag in ieder geval tot 1 oktober 2021 blijven uitgaan van de feiten waarop de onbelaste vaste reiskostenvergoeding is gebaseerd. Dit staat in de Kamerbrief over het steun- en herstelpakket 3e kwartaal 2021.

De noodmaatregel werd eerder al verlengd tot 1 juli 2021, maar is nu nogmaals verlengd tot 1 oktober a.s.. Voorwaarde blijft wel dat het een vaste reiskostenvergoeding betreft die al vóór 13 maart 2020 door de werkgever is toegekend.

Eerder berichtte de VO-raad al dat de in de VO-sector geldende Regeling (aanvullende) reiskostenvergoeding 2021(uitruilregeling) per 1 april jl. wel diende te stoppen (voor zover de uitruil is gebaseerd op een vaste reiskostenvergoeding o.b.v. het coronabesluit). Lees meer hierover in ons eerdere bericht over het stoppen van de uitruilregeling .

Bron: VO-raad

Recommended Posts