Het inzetten van zelftesten op gaat nog even door. Het ministerie van OCW vraagt scholen om tijdens en na de zomer nog door te gaan met het inzetten van zelftesten. Voor zowel leerlingen als het onderwijspersoneel. Zo houden scholen de kans op een corona-uitbraak zo klein mogelijk.

Houd op school een voorraad testen aan voor:

·        preventief testen van personeel en leerlingen, zoals nu ook gebeurt, indien er activiteiten in de zomerperiode op school plaatsvinden. Bijvoorbeeld zomerscholing of staatsexamens;

·        risicogericht testen na de zomer: houd vier testen per persoon als voorraad op school beschikbaar voor de eerste weken na de zomervakantie.  

Deel voor het begin van de zomervakantie testen aan uw leerlingen uit:

·        voor het direct testen na terugkeer van een vakantie (in binnen- of buitenland) en twee tot drie dagen later (twee tests per persoon);

·        voor het testen voorafgaand aan de terugkeer op school na de vakantie: drie dagen en een dag voor de eerste schooldag (twee tests per persoon).

Dit betekent dat scholen – naast de twee tests per week voor de resterende schoolweken – voor iedereen in ieder geval nog acht tests beschikbaar moeten hebben. Het ministerie raadt aan na te gaan hoeveel tests er nog in voorraad zijn en te berekenen hoeveel er nog moeten worden aangevraagd. Scholen kunnen dan een eventuele meer- of minderbehoefte doorgeven via de helpdesk (088-7674077 – support@zelftesteninhetonderwijs.nl). Let op! Doe dit voor woensdag 23 juni 11.00 uur.

Bron: VO-raad

Recommended Posts