Goede verantwoording door schoolbesturen biedt de politiek en maatschappij inzicht in de besteding van de middelen en behaalde resultaten en is hiermee – ook in het licht van het Nationaal Programma Onderwijs – een actueel, belangrijk thema. Maar daarnaast kent verantwoording ook een breder perspectief: het biedt de kans om als bestuurder concreet aan de eigen stakeholders te laten zien wat je doet en waarom je dit doet, en om hier zelf ook van te leren. Hoe kun je verantwoording inzetten om je eigen organisatie steeds beter te maken en interventies te verduurzamen? Hoe gaan collega-besturen en -scholen hiermee om? Deze vragen staan centraal in het nieuwe leernetwerk rond verantwoording van de VO-raad en VO-academie, dat na de zomer van start gaat.

Het leertraject bestaat uit een mix van online en fysieke sessies – individueel en samen met andere besturen -, onder begeleiding van een externe expert. Uitgangspunt in het leertraject is dat kennis uit de wetenschap, van experts en van andere scholen wordt gecombineerd met de ervaringen uit de eigen praktijk. Ook alle kennis en inzichten die zijn opgedaan in het project Verantwoording van de VO-raad, worden in het traject meegenomen.    

Als eerste belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van de verantwoording ga je binnen het traject aan de slag met het in beeld krijgen hoe in de organisatie wordt gedacht over (het belang van) verantwoording, de mate waarin ambities gedeeld worden en welke ‘gebieden’ van verantwoording wel of niet goed lopen. Dit biedt belangrijke aanknopingspunten voor de doorontwikkeling of verbetering van de verantwoording, waar je vervolgens mee verder gaat. De focus ligt hierbij op het betrekken van de stakeholders en het als schoolorganisatie ‘leren van verantwoording’. Alle opgedane kennis en ervaringen kunnen meteen toegepast worden in de eigen schoolpraktijk.  

Interesse in deelname? 

Wil je deelnemen aan het leertraject of heb je vragen over dit traject, geef dit dan aan ons door via het online formulier. Je krijgt dan ook bericht zodra de aanmelding van start gaat.  

Bron: VO-raad

Recommended Posts