IsIs jouw schoolbestuur opdrachtgever voor de nieuw- en verbouw van scholen? Bekijk dan het nieuwe Programma van Eisen (PvE) Frisse Scholen. Het PvE helpt je eisen te formuleren voor het ontwerp van energiezuinige en gezonde gebouwen en installaties. Deze nieuwe versie is aangepast aan recente eisen en thema’s en sluit goed aan bij het kwaliteitskader onderwijshuisvesting voor het funderend onderwijs. Beide instrumenten zijn daarmee weer in lijn gebracht met de huidige wetgeving en richtlijnen.

Wat is er nieuw?

·        Meer aandacht voor licht, luchtkwaliteit, geluid en temperatuur.

·        De energie-eisen zijn aangepast aan de NTA 8800 en de BENG-eisen die vanaf 1 januari 2021 gelden.

·        De eisen voor kwaliteitsborging hebben een belangrijkere plaats. Hierbij is meer aandacht voor monitoring van energie- en binnenmilieuprestaties.

Menukaart van basis tot uitmuntend

Het Programma van Eisen is opgesteld als een menukaart: je kiest zelf welke eisen je opneemt en op welk niveau. Je kunt van basis (dicht bij wettelijke eisen) tot uitmuntend gaan. Met het Programma van Eisen Frisse Scholen kunnen opdrachtgevers:

·        Een ambitieprofiel voor energieverbruik en binnenmilieu vaststellen

·        Eisen opnemen voor het ontwerp en het bestek

·        Offertes voor bouwopdrachten opstellen en bouwopdrachten verstrekken

·        De uitvoering controleren en het eindresultaat toetsen

·        Eisen stellen aan monitoring en beheer en onderhoud

Met de door jouw geformuleerde eisen stap je op de ontwerpers en bouwers af. Je kunt kosten besparen door de eisen vroeg duidelijk te hebben. Ook kun je gerichte prestatieafspraken maken wat resulteert in betere kwaliteit.

Frisse Scholen Toets

Als opdrachtgever moet je tijdens het ontwerp en het bouwproces de (tussen)resultaten toetsen. En na de bouw moet de opdrachtgever controleren of alles echt zo goed werkt als afgesproken. Om je hierbij te helpen kun je de Frisse Scholen Toets gebruiken, deze wordt medio september gepubliceerd op rvo.nl

Bron: PO-raad

Recommended Posts