Na de woningmarkt en gezondheidszorg is het verbeteren van het onderwijs het derde thema dat volgens Nederlanders centraal moet staan in het publieke debat. Dat signaleert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) op basis van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven 2021.

De maatschappelijke thema’s die volgens Nederlanders de komende periode centraal moeten staan, zijn de woningmarkt, gezondheidszorg, onderwijs, coronabestrijding en vaccinaties, en het vergroten van de werkgelegenheid. Nederlanders zien het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van burgers, bedrijfsleven en de overheid om die problemen aan te pakken, waarbij men vooral van de overheid hoge verwachtingen heeft. 

Thema’s die in april laag op de publieke prioriteitenlijst staan, zijn integratie & immigratie, kunst & cultuur, ontwikkelingssamenwerking en internationale missies. Van die laatste twee thema’s vinden veel mensen dat ze geen prioriteit hebben. Dit zijn thema’s die ook vóór de coronacrisis altijd onderaan de lijst met beleidsprioriteiten voor de regering stonden.

Politieke partijen

Aanhangers van bijna alle partijen noemen wonen, zorg en onderwijs vaak als thema’s die prioriteit hebben. Alleen bij aanhangers van PVV/FvD staat onderwijs lager op de prioriteitenlijst. Bij D66-aanhangers staat het verbeteren van het onderwijs op 1.

Bron: AVS

Recommended Posts