De huidige regels rondom corona blijven geldend in het voortgezet onderwijs. Dit zijn dezelfde regels als voor de zomervakantie. Leerlingen hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden, maar wel naar leraren en andere onderwijsmedewerkers. Het is verplicht om een mondkapje te dragen buiten de klaslokalen.

Leerlingen die niet volledig gevaccineerd zijn, wordt gevraagd om twee keer per week een zelftest te doen. Belangrijke verandering ten opzichte van de situatie aan het einde van het vorige schooljaar is dat bij een besmetting op school volledig gevaccineerde leerlingen en medewerkers niet meer in quarantaine hoeven. Het risicogerichte testen verdwijnt.

Het ministerie van OCW stuurt vandaag een brief met een toelichting op het beleid naar alle scholen.

Bron: VO-raad 

Recommended Posts